Skip to main content
DA / EN

Få undervisningskompetence i tysk og fordyb dig i det tyske kulturområde

Sidefaget i tysk rummer en videnskabeligt baseret indføring i studiets tre hovedområder: Det sprogvidenskabelige, det historiske og det litterære og kulturelle område – kombineret med masser af træning af den skriftlige og mundtlige sprogfærdighed

På sidefaget lærer du at sætte dig ind i og formidle komplicerede problemstillinger inden for tysk kultur, sprog, litteratur og samfundsforhold, med udblik til resten af de tysksprogede lande og grupper i Europa. Undervisningen på sidefaget i tysk finder altovervejende sted på tysk, men tager hensyn til, at deltagernes sprogfærdighed måske skal genopfriskes.

Målgruppe: Sidefag i tysk på deltid er særligt målrettet de undervisere, som allerede er ansat i gymnasieskolen.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt? I sidefaget følger du den almindelige undervisning (det vil sige sammen med vores fuldtidsstuderende), og du skal regne med ca. to ugentlige undervisningsdage.

3 gode grunde...

  • Du opnår undervisningskompetence i tysk i gymnasieskolen og sidefaget åbner op for jobmuligheder hos firmaer på det tyske marked.
  • Du lærer tysk sprog, fordyber dig i litteraturen på originalsproget og får indsigt i tyske forhold – før og nu. 
  • Du bliver en del af et aktivt studiemiljø med plads til alle
  •