Skip to main content
DA / EN

Kompetenceprofiler

En juridisk bachelor kan anvende den juridiske metode inden for grundlæggende dele af retssystemet og har kendskab til juraens samfundsmæssige betydning.

På baggrund af uddannelsen er der opnået viden og færdigheder, der kvalificerer til optagelse på en relevant kandidatuddannelse eller til at bestride et erhverv på bachelorniveau.

Viden og forståelse

Bacheloruddannelsen i jura ved Syddansk Universitet giver forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør den juridiske videnskab samt de metoder, der knytter sig hertil. Centrale fagområder er offentlig ret og privat ret.

Til støtte for de centrale fagområder har dimittenden desuden viden om juridisk metode og tilgrænsende videnskabers metode. Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder

En bachelor i jura kan anvende videnskabelige metoder til at vurdere grundlæggende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger og har færdigheder i at identificere og analysere teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger med inddragelse af relevante retskilder og samfundsmæssige hensyn, samt argumentere for forskellige juridiske løsningsmodeller og træffe et begrundet valg mellem disse.

Bacheloren kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor juraen, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmetoder. Disse kan bacheloren skriftligt og mundtligt formidle til såvel fagfæller som ikke-specialister, samt begrunde og forklare på et juridisk sagligt grundlag.

Kompetencer

En bachelor i jura kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer. En juridisk bachelor kan arbejde selvstændigt, målrettet systematisk og struktureret samt selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Ydermere kan bacheloren identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

Bacheloruddannelsen i jura giver kompetence til beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor. Uddannelsen giver adgang til optagelse på cand.jur.-studiet.