Skip to main content

Alle steder, hvor der er behov for håndtering, systematisering og organisering af store mængder information og viden, vidensformidling, begrebsafklaring, brugerfacilitering, afvikling af projekter i samarbejde med eksterne aktører, overvågning af bestemte fagområder, omverdensanalyser, brugerservicering og –vejledning vil der være jobmuligheder for en BA’er i Bibliotekskundskab, it og kommunikation. Uddannelsen åbner for et væld af karrieremuligheder.

Du vil blandt mange andre muligheder kunne fortsætte din karriere som:
  • Informationsspecialist
  • Vidensformidler
  • Projektleder
  • Analysemedarbejder
  • Webmedarbejder
  • Kulturkonsulent
  • Læringskonsulent
  • Brugervejleder – både personligt og webbaseret
  • Fagspecialist
  • Bibliotekar    

Som en nyere tendens er mange bibliotekaruddannede begyndt at finde arbejde i medicinalindustrien, hvor de holder styr på eksempelvis patenter, licenser og indholdsfortegnelser.

Herudover er der ansatte i advokatfirmaer, der typisk sidder i juridiske biblioteker samt i it-branchen, finanssektoren og ingeniørbranchen. De biblioteksuddannede vinder generelt set indpas på flere og flere arbejdsområder.

På arbejdsmarkedet står aftagere parat, som gerne vil ansætte uddannede i Bibliotekskundskab, it og kommunikation:

”En pædagogisk vinkel er oplagt i en virksomhed som vores, hvor vi arbejder med pædagogiske it-produkter, ligesom formidling gennem forskellige medier er meget vigtig i virksomheden. For os ville en rigtig god kombination med bacheloruddannelsen i Bibliotekskundskab, it og kommunikation derfor være en kandidatoverbygning enten inden for medievidenskab eller pædagogik.” Torben Worm, vicedir. udviklingsafd., Mikroværkstedet.

”Det at vi i så høj grad skal lave markedsføring og besidde pædagogiske kompetencer er nyt og kræver andre kompetencer på bibliotekerne. Vi skal ligeledes i langt højere grad have fokus på udvikling af digitale ydelser, ligesom udvikling af læreforløb er meget vigtigt – her vil medarbejdere med den nye uddannelse være meget eftertragtede.” Jørgen Bartholdy, bibliotekschef, Skanderborg Kommune.

”Vi har brug for medarbejdere, der er stærke inden for kommunikation – kommunikation er uhyre vigtigt. Ligesom vi har brug for medarbejdere, der kan komme ud i lyset og interagere med folk – både fysisk og på nettet.” Morten Fogh, bibliotekschef, Herning Kommune