Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskravene til deltidsuddannelsen er de samme som til fuldtidsuddannelsen, dvs. at du skal have bestået en fuld adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX), og du skal have bestået de specifikke adgangskrav.

Adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
  • Ydereligere et fremmedsprog (begyndersprog A / fortsættersprog B

Vær opmærksom på, at alle fag skal være bestået med minimum karakteren 2,0.

Dispensation fra adgangskravene
Har du ikke en fuld adgangsgivende gymnasial eksamen, kan du kun optages på en dispensation ud fra en individuel vurdering, hvor du som minimum skal have bestået de specifikke adgangskrav. Dispensation kan gives ud fra en samlet vurdering af dine realkompetencer, dvs. en samlet vurdering af de beståede specifikke adgangskrav, dine gennemførte videregående uddannelser og din erhvervserfaring. Denne vurdering foretages af Studieservice Sønderborg i samarbejde med studienævnet. Kontakt sdu-soenderborg@sdu.dk eller ring 65 50 11 02 for at høre nærmere.

Har du ingen fuld adgangsgivende gymnasial eksamen og har du ikke bestået de specifikke adgangskrav, men mener du, at du via en anden uddannelse i et andet uddannelsessystem, fx en diplomuddannelse, opfylder de stillede krav, henvises du til at få lavet en realkompetencevurdering af de specifikke adgangskrav. Her skal du henvende dig til VUC, som foretager gymnasiale realkompetencevurderinger. Vi kan ikke gå videre med en evt. dispensationsansøgning, førend du har bevis på positiv realkompetencevurdering i de specifikke adgangskrav.

Er du i tvivl om du kan optages på uddannelsen kan du altid henvende dig til sdu-soenderborg@sdu.dk for at få foretaget en forhåndsvurdering. Vær i god tid, da en evt. realkompetencevurdering tager tid at få foretaget.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.