Skip to main content
DA / EN

Første-job-garanti

Virksomheder i Syddanmark og SDU er gået sammen om at skabe en unik første-job-garanti-ordning, som tilbyder nyuddannede dimittender en 6 måneders ansættelse efter endt uddannelse, såfremt du ikke allerede har fået et job. Ordningen trådte i kraft for studerende, som startede på uddannelsen i september 2020 og den gælder for diplomingeniør- og kandidatuddannelserne, som udbydes fra Det Tekniske fakultet ved SDU Sønderborg.

For at blive omfattet af ordningen gælder dog følgende ufravigelige krav:

  • Du skal lave et projekt i samarbejde med en dansk virksomhed om praktik og/eller afgangsprojekt i løbet af din studietid
  •  Du skal færdiggøre din uddannelse på normeret tid
  • Du skal opnå danskkundskaber svarende til niveau B1 på CERF-skalaen (kræver certificering)
  • Deltagelse i karriereaktiviteter, der tilbydes under dit studie. Nogle aktiviteter vil være obligatoriske.

Du vil i løbet af din studietid komme i kontakt med virksomhederne i forbindelse med bl.a. matchmaking arrangementer, Student Collaboration Day og diverse projekter.

Baggrund for ordningen

Syddanmark har en høj koncentration af virksomheder med speciale inden for energieffektive teknologier, som er stærke aktører ikke blot på det europæiske, men også det globale marked.

Virksomhederne er vigtige spillere i bestræbelserne på at nedbringe CO2-udledningen markant i forhold til den klimaudfordring, verden står overfor. Efterspørgslen på energieffektive teknologier og løsninger stiger så hurtigt i disse år, at virksomhederne har brug for flere ingeniører, hvis de skal kunne følge med efterspørgslen. Rent faktisk, har virksomhederne brug for flere ingeniører end de selv kan tiltrække. Derfor har virksomhederne allieret sig med SDU i Sønderborg, som uddanner ingeniører tonet med netop de kompetencer, de efterspørger.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 25.07.2023