Skip to main content

Projektleder for et grønnere Sønderborg

  • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
  • Denne uddannelse foregår på engelsk

Et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 er ProjectZeros vision – en vision, som Christian Eriksen, der er civilingeniør i Mechatronics, knokler for skal blive til virkelighed.

”Sammen med mine kolleger arbejder jeg for at nedbringe CO2-forbruget på alle fronter: Vi inddrager borgere og virksomheder, etablerer vindmøller og biogasanlæg og søsætter bæredygtige energiprojekter,” forklarer Christian Eriksen om ProjectZero, der er støttet af kommunen og det lokale erhvervsliv.

Projektleder for tekniske initiativer
Som projektleder står Christian i spidsen for en række af de projekter, der trækker Sønderborg-området i den energirigtige retning.

”Jeg har ansvar for opførsel af vindmøller på land, etablering af biogasanlæg og omlægning til grøn fjernvarme. Samtidig er det min opgave at opdatere og overvåge energibalancen – dvs. se på, hvordan den bæredygtige energiproduktion matcher områdets energiforbrug,” siger han og fortsætter:

”Min ingeniørbaggrund er afgørende i de tunge tekniske projekter, fordi den gør mig i stand til at forstå vores udfordringer og udregne energibalancen.”

Overblik og brugeranalyse
Som mekatronikingeniør er Christian også uddannet til at inddrage brugerne og afdække deres behov fx gennem undersøgelser og workshops – færdigheder, som han bruger som projektleder.

”Uddannelsens bredde gør, at jeg kan indgå i de mange forskellige projekter og holde overblikket,” siger han og fortsætter:

”Under studiet har vi arbejdet en del sammen med virksomheder, og det har gjort det lettere at komme ud i et job efterfølgende.”

Fakta

Mechatronics er en civilingeniøruddannelse, der består af en bachelordel (3 år) og en kandidatdel (2 år).

De tre første år kan du vælge mellem tre fagprofiler: 

- Mekanik 
- Elektronik
- Indlejrede systemer

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400

Sidst opdateret: 25.07.2023