Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på civilingeniør i maskinteknik

Søger du optagelse i 2024?

Vi er i fuld gang med at planlægge næste års optagelsesforløb i kvote 2, og i løbet af efteråret kan du finde opdateret information på denne side.

Nedenfor kan du læse om sidste års optagelsesforløb.  Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og der kan derfor ske ændringer fra år til år.

Allerede nu ved vi dog, at uniTEST indgår i optagelsesforløbet, og at testen afholdes online i perioden 5. - 20. april. 

Hvad er uniTEST?

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine grundlæggende forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål. Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning) 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår