Skip to main content

Bacheloruddannelsen i Jura på SDU fokuserer med en ny og endnu stærkere profil på helt centrale områder som digitalisering, samarbejde, kommunikation, projektledelse og internationalisering.


Fokus på samarbejde

Samarbejde fylder meget i praksis, når du kommer ud fra jurauddannelsen. Derfor fokuserer den nye jurauddannelse på sammenhængen mellem jura og andre fagområder. Man skal ikke bare kunne sin jura - man skal også kunne se sammenhængen med andre områder.

 

Fokus på kommunikation

Kommunikation er en vigtig del af juraen. Derfor fokuserer den nye jurauddannelse på juristers evner inden for skriftlig og mundtlig kommunikation. At kunne sin jura er helt essentielt, men man skal også kunne formidle sin viden og rådgive forståeligt inden for det juridiske felt.

 

Fokus på digitalisering

Digitaliseringen fylder mere og mere i praksis i hverdagen - også hos jurister. Derfor fokuserer den nye jurauddannelse på juristers evner til at sætte sig ind i teknologien og digitaliseringen. Det er ikke nok at forstå sin jura - det er også vigtigt at kunne forstå nye teknologier sammen med juraen.