Skip to main content

Studieskift

  For at du kan lave 'studieskift' til en anden uddannelse, er det en forudsætning, at:

 • du er indskrevet på en uddannelse
 • du har bestået fag, der svarer til hele første år af den uddannelse, du vil skifte til
 • der er ledige pladser på uddannelsen
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • På alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser er der karakterkrav i kvote 1, men det er dog kun karakterkravet i kvote 2 der skal opfyldes, når du søger studieskift. Uddannelserne med karakterkrav i kvote 2 er Farmaci, Klinisk Biomekanik og Medicin.

Ansøgningsfrister 

Ansøgningsfristen er 1. marts for optagelse til studiestart i september og 1. november for studiestart i februar. Hvis uddannelsen ikke er dimensioneret (se nedenfor), kan du søge ind med start i februar eller i september, uafhængig af om uddannelsen ellers har studiestart. Du kan ansøge fra 1. januar/1. oktober.

Du kan desuden søge i en anden ansøgningsrunde fra 1. maj-1. juni og 2. november-1. december.

Du får svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. 

Gå til ansøgningsportalen

Medicin

Det er ikke muligt at søge ind på hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Farmaci

Det er ikke muligt at søge om overflytning fra et andet universitet til bacheloruddannelsen i Farmaci. Det skyldes, at uddannelsen indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for. Du skal derfor altid søge almindelig optagelse på uddannelsen, hvis du ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet.

På de dimensionerede uddannelser kan du

 • kun søge ind til studiestart i september
 • først forvente svar i august måned
 • kun starte, hvis der er ledige pladser, efter vi har optaget nye førsteårsstuderende på uddannelsen

Se hvilke uddannelser, der er dimensioneret.

Loft over, hvor mange vi optager

De særlige regler skyldes, at der et loft for, hvor mange studerende der årligt kan optages på dimensionerede uddannelser. Loftet omfatter både ansøgere, der søger om optagelse på første år af uddannelsen, og dig, der søger indskrivning på et senere uddannelsestrin.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 65 50 10 52 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du kan også henvende dig ved studenterservice på Campus Odense.


 
Optag Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 17.12.2020