Skip to main content

Overflytning

 For at blive overflyttet til SDU fra et andet universitet, er det en forudsætning, at:
 • du er indskrevet på et dansk universitet
 • du har bestået fag, der svarer til hele første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på SDU
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • der er ledige pladser på uddannelsen

I tvivl, om du kan få merit for første studieår?

Hvis ikke du kan få merit for første studieår, kan du ikke blive overflyttet, men skal i stedet søge optagelse på ny. Hvis du er i tvivl, er det en god idé både at søge om overflytning og ny optagelse. Se regler og ansøgningsfrister for at søge startmerit.

Hvis du overflyttes til SDU, fastsætter SDU dine studievilkår

Hvis du overflyttes til SDU, skal du være opmærksom på, at dine tidligere eksamensforsøg i fag, du ikke har bestået, eventuelt følger med over på din nye indskrivning. SDU fastsætter, i hvilken udstrækning de brugte eksamensforsøg skal følge med. SDU fastsætter ligeledes dine øvrige studievilkår, herunder studieordning og merit. 

Husk at vedhæfte...

 • en karakterudskrift med alle eksamensforsøg og oversigt over de fag, du er tilmeldt.
 • en indskrivningsbekræftelse
 • dokumentation for, at du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag

Ansøgningsfrister 

Ansøgningsfristen er 1. marts for optagelse til studiestart i september og 1. november for studiestart i februar. Hvis uddannelsen ikke er dimensioneret (se nedenfor), kan du søge ind med start i februar eller i september, uafhængig af om uddannelsen ellers har studiestart. 

Du kan ansøge fra 1. januar/1. oktober. Du får svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. 

 
Særligt for Medicin og Farmaci

Medicin

Det er ikke muligt at søge ind på hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Farmaci

Det er ikke muligt at søge om overflytning fra et andet universitet til bacheloruddannelsen i Farmaci. Det skyldes, at uddannelsen indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for. Du skal derfor altid søge almindelig optagelse på uddannelsen, hvis du ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet.

Særligt for dimensionerede uddannelser

På de dimensionerede uddannelser kan du

 • kun søge ind til studiestart i september
 • først forvente svar i august måned
 • kun starte, hvis der er ledige pladser, efter vi har optaget nye førsteårsstuderende på uddannelsen

Se hvilke uddannelser, der er dimensioneret.

Loft over, hvor mange vi optager

De særlige regler skyldes, at der et loft for, hvor mange studerende der årligt kan optages på dimensionerede uddannelser. Loftet omfatter både ansøgere, der søger om optagelse på første år af uddannelsen, og dig, der søger indskrivning på et senere uddannelsestrin.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 65 50 10 52 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du kan også henvende dig ved studenterservice på Campus Odense.