Skip to main content

Overflytning

Du skal søge om Overflytning hvis:

 • Du er indskrevet på et andet dansk universitet og ønsker at fortsætte den igangværende uddannelse på SDU.  
 • Du forventer at få merit for hele første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på SDU.

 

Ansøgningsfrist

 • 1. marts: Studiestart 1. september 
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. januar. Du får svar på din ansøgning senest 1. august)
 • 1. november: Studiestart 1. februar 
  (Der er åbent for ansøgning fra 1. oktober. Du får svar på din ansøgning senest 20. december)

Når du søger Overflytning skal du ikke deltage i uddannelsens almindelige optagelsesforløb.

Ansøgningerne behandles løbende, og evt. ledige pladser fordeles efterhånden, som ansøgningerne færdigbehandles. Det er derfor en fordel for dig, at du søger så tidligt som muligt.

 

Betingelser for at kunne søge Overflytning

For at søge om overflytning på en uddannelse, er det en forudsætning, at:  

Hvis du læser på et universitet i udlandet, skal du altid søge om ny optagelse på uddannelsen - uanset hvor meget du har bestået.
Hvis du bliver optaget, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du allerede har bestået. 
Vær opmærksom på, at din nuværende uddannelse ikke nødvendigvis har samme opbygning og indhold, som uddannelsen har på SDU. Det er derfor en god idé først at læse lidt nærmere om den enkelte uddannelse og dens opbygning.

Hvis du ikke kan få merit for første studieår, kan du ikke blive overflyttet, men skal i stedet søge om genoptagelse via almindelig optagelse. 

Er du i tvivl, om du kan få merit for første studieår, er det en god idé både at søge om overflytning og genoptagelse.
Du kan kun blive indskrevet på uddannelsen, hvis der er en ledig studieplads på det studietrin, du skal starte på. 

Antallet af ledige pladser er forskelligt fra uddannelse til uddannelse og fra år til år, og det kan også være tilfældet, at der ikke er ledige pladser. 
Du kan se en oversigt over, hvilke adgangskrav du skal opfylde, under “Adgangskrav og optagelse” på uddannelsens side. Find den via oversigten.
På alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser er der karakterkrav i kvote 1, men det er dog kun karakterkrav i kvote 2, der skal opfyldes, når du søger overflytning.  Det er kun uddannelserne Farmaci, Klinisk Biomekanik og Medicin, som har karakterkrav i kvote 2.

Det er desværre ikke muligt at søge genindskrivning eller overflytning på Medicin-uddannelsen (hverken Esbjerg eller Odense), idet der ikke er ledige pladser på uddannelsen på 2. studieår og opefter. 

Du kan søge om genoptagelse på uddannelsen via almindelig optagelse, hvis du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU. Læs mere om dine muligheder på uddannelsens side:

Uddannelsen i Farmaci indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for.
Du skal derfor altid søge 
almindelig optagelse på denne uddannelse, hvis du ønsker at færdiggøre din uddannelse på SDU.

 

Dokumentation ved ansøgning om Overflytning

Når du ansøger om overflytning, skal du huske at vedhæfte følgende:

 • Et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle eksamensforsøg
 • En oversigt over de fag, du er tilmeldt
 • En indskrivningsbekræftelse
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • Studieordning og/eller fagbeskrivelser på alle fag

 

Hvis du overflyttes, fastsætter SDU dine studievilkår

Hvis du overflyttes til SDU, fastsætter SDU i hvilken udstrækning dine tidligere brugte eksamensforsøg i fag, du ikke har bestået, der skal følge med over på din nye indskrivning. SDU fastsætter også dine øvrige studievilkår, herunder studieordning, merit og studietid.

 

Søg Overflytning

Brug for hjælp?

Ring til os på 6550 1051

Eller send os en mail via:

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 04.01.2022