Menu

Overflytning

Regler for overflytning

Når du søger om overflytning til SDU, skal du have bestået fag svarende til hele første år af den uddannelse, du gerne vil overflyttes til. Du kan kun søge om overflytning, hvis du læser på en dansk bacheloruddannelse.

Hvis du ikke kan opnå merit for første studieår, eller hvis du læser i udlandet, så skal du i stedet søge om almindelig optagelse på uddannelsen. Bliver du optaget på uddannelsen, skal du efterfølgende søge om merit for dine tidligere beståede fag.

Det er en god idé, hvis du på forhånd sammenligner indholdet af din nuværende uddannelse med indholdet af samme uddannelse ved SDU. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers opbygning på uddannelsernes sider.

Er du i tvivl, om du kan opnå merit for hele første studieår, så er det en god idé både at søge om almindelig optagelse og om overflytning.

Det er desuden en forudsætning for at blive overflyttet, at der er ledige pladser på det studietrin, hvor du skal følge fag.

Sådan søger du overflytning til en bachelor
Ansøgningsskemaet

For at søge overflytning skal du udfylde en elektronisk ansøgningsblanket.

Nødvendige bilag

Du skal vedhæfte følgende bilag til din ansøgning, når du søger om overflytning til en bacheloruddannelse:

  • Gymnasiebevis eller anden dokumentation for, at du opfylder uddannelsens adgangskrav.
  • Karakterudskrift fra din nuværende uddannelse med angivelse af alle eksamensforsøg, herunder dokumentation for evt. tilmeldte fag.
Ansøgnings- og svarfrister

Ansøgningsfristen er 15. marts for optagelse til studiestart i september og 1. november til studiestart i februar. Hvis uddannelsen ikke er dimensioneret (se nedenfor), kan du søge om genindskrivning med start i februar eller i september, uafhængig af om uddannelsen ellers har studiestart. Dog kan du kun søge genindskrivning på psykologi med start i september.

Når du søger inden fristen, får du svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i ansøgningen.

Hvis du ikke har søgt inden fristen, er det på nogle uddannelser muligt at søge i en anden ansøgningsrunde. Anden ansøgningsrunde er åben fra 1. maj til 6. august hhv. 1. december til 5. januar.

Sådan søger du overflytning til en kandidat
Ansøgningsskemaet

For at søge overflytning skal du udfylde en elektronisk ansøgningsblanket.

Nødvendige bilag

Du skal vedhæfte følgende bilag til din ansøgning, når du søger om overflytning til en kandidatuddannelse:

  • Dit bachelorbevis, herunder en oversigt over alle uddannelsens fag.
  • Karakterudskrift fra din nuværende uddannelse, herunder dokumentation for evt. tilmeldte fag.
Ansøgnings- og svarfrister

Ansøgningsfristen er 15. marts for optagelse til studiestart i september og 1. november til studiestart i februar. Hvis uddannelsen ikke er dimensioneret (se nedenfor), kan du søge om overflytning med start i februar eller i september, uafhængig af om uddannelsen ellers har studiestart. Dog kan du kun søge overflytning på psykologi med start i september.

Når du søger inden fristen, får du svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i ansøgningen.

Hvis du ikke har søgt inden fristen, er det på nogle uddannelser muligt at søge i en anden ansøgningsrunde. Anden ansøgningsrunde er åben fra 1. maj til 6. august hhv. 1. december til 5. januar.

Særligt for dimensionerede uddannelser

På de dimensionerede uddannelser er der fastlagt et loft for, hvor mange studerende der årligt kan optages. Loftet omfatter både ansøgere, der søger om optagelse på første år af uddannelsen, og dig, der søger overflytning til et senere uddannelsestrin. Derfor kan du ikke flytte til en dimensioneret uddannelse, hvis alle pladserne er fyldt op i forbindelse med den ordinære optagelse.

Det betyder også, at vi først kan besvare din ansøgning, efter vi har besvaret alle ansøgninger om ordinær optagelse. Når du søger om at flytte til en dimensioneret bacheloruddannelse, kan du derfor først forvente svar i august måned.

På de dimensionerede uddannelser kan du kun søge overflytning til studiestart i september.

Særligt for Medicin og Farmaci
Medicin

Det er ikke muligt at søge om overflytning til hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen. Vi åbner for ansøgning og annoncerer på denne side, hvis der skulle opstå ledige pladser.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Farmaci

Det er ikke muligt at søge om overflytning til bacheloruddannelsen i Farmaci. Det skyldes, at uddannelsen indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for. Du skal derfor altid søge almindelig optagelse på uddannelsen, hvis du ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål omkring overflytning, er du velkommen til at ringe på 6550 1052 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du er også velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies