Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Digital design med interaktionsstudier og IT, optages du  på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.


Digitalt design kombinerer humanistiske og tekniske kompetencer med fokus på it og interaktionsstudier. Uddannelsen er sammensat af en humanistisk søjle, hvor du kommer til at arbejde med fag som Co-design, Kunstig intelligens og etik og Teknologi i interaktion, og en teknisk sølje med fag som f.eks. Datastudier og visualisering og Datadrevne webapplikationer. Søjlerne giver dig kompetencer og færdigheder til at være med hele vejen i designprocessen; fra de indledende brugerundersøgelser til den færdige it-løsning.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen. 
Vi har både indsat forberedelsestid, opgaveskrivning, undervisning og studiejob for at give dig et helhedsindtryk af livet som fuldtidsstuderende på et universitet. 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Forberedelse til
Teknologiforståelse
Kl. 8-10
Forberedelse til
Design og undersøgelsesmetoder
Kl. 8-12
Undervisning i faget
Design og undersøgelsesmetoder
Kl. 8-12
Læse litteratur til
Interaktionsstudier
Kl. 8-10
Læse litteratur til næste uge i
Design og undersøgelsesstudier
Kl. 10-14
Udarbejde algoritmeøvelser til
Teknologiforståelse
Kl. 10-14
Undervisning i faget
Teknologiforståelse
Kl. 12-16
Online studiegruppe møde om projektarbejde i
Design og undersøgelsesmetoder
Kl.10-14
Undervisning i faget
Interaktionsstudier
Kl.14-16
Møde med studiegruppen for at diskutere ugens litteratur
Kl.14-18
Skrive portfolio til
Interaktionsstudier
Kl.16-20
Studiejob
Kl.16-20
Skrive portfolio til
Interaktionsstudier

Efter afsluttet BA kan du vælge at læse videre i to år til en kandidatgrad (cand.mag.). Her kan du vælge mellem forskellige kandidatuddannelser inden for både det humanistiske og merkantile område afhængigt af dine valgfag undervejs.