Skip to main content

Merit for laboranter

Som laborant på bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi går du mere i dybden med de fag, som du allerede kender, samtidig med at du supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

Dermed er 2. semester og hele 3. studieår på deltid.

Adgangskrav og optagelse

Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav for bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Du søger om optagelse på uddannelsen via den sædvanlige ansøgningsprocedure. Når du er blevet optaget, kan studienævnet tildele dig merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering af din beståede laborantuddannelse.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 09.08.2023