Skip to main content

Særligt forløb for bioanalytikere

Med udgangspunkt i din uddannelse som bioanalytiker kan du gennemføre bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi på 2 år. Du slipper for at starte forfra, men går endnu mere i dybden med fag, som du allerede kender, samtidig med at du supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

Du aftaler dit studieforløb på bacheloruddannelsen individuelt med en studievejleder.

Adgangskrav og optagelse

Du søger om optagelse på uddannelsen via den sædvanlige ansøgningsprocedure.  Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav for bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Når du er blevet optaget, kan studienævnet tildele dig merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering af din beståede bioanalytikeruddannelse.

Sidst opdateret: 09.08.2023