Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Uddannelsen i Anvendt matematik klæder dig på til en karriere inden for mange brancher.

Som anvendt matematiker kan du få job i virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling, både i det private erhvervsliv og i offentlige forskningsinstitutioner. Typisk kommer du til at arbejde med at løse komplekse praktiske problemer inden for en lang række forskellige fagområder, hvor man ønsker at finde optimale løsninger på komplekse praktiske problemer.

Numerisk matematisk modellering anvendes eksempelvis til udvikling og optimering af biler, skibe, vindmøller, olieplatforme og robotter. CT-scanninger og vejrudsigter er også eksempler på, hvordan numerisk modellering anvendes i praksis. I den finansielle sektor anvendes numerisk matematisk modellering blandt andet til risikovurdering og til beregning af forsikringspræmier og aktiekurser.

Numeriske modeller bruges også til at optimere bus- og togkøreplaner og som redskab til skemalægning. Faktisk anvender Det Naturvidenskabelige Fakultet avancerede matematiske modeller, når valgfag skal skemalægges.

Undervisningskompetence

Hvis du tager kurset MM512: Kurver og flader som valgfag på bacheloruddannelsens 6. semester eller kandidatudgaven af kurset (MM842) som valgfag på kandidatuddannelsens 1. år, kan du opnå kompetencer til at undervise på gymnasieniveau i Matematik.

Som anvendt matematiker kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.


Se filmen med Nina

Se filmen med Emil