Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Uddannelsen i Anvendt matematik klæder dig på til en karriere inden for mange brancher.

Som anvendt matematiker kan du få job i virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling, både i det private erhvervsliv og i offentlige forskningsinstitutioner. Typisk kommer du til at arbejde med at løse komplekse praktiske problemer inden for en lang række forskellige fagområder, hvor man ønsker at finde optimale løsninger på komplekse praktiske problemer.

Numerisk matematisk modellering anvendes eksempelvis til udvikling og optimering af biler, skibe, vindmøller, olieplatforme og robotter. CT-scanninger og vejrudsigter er også eksempler på, hvordan numerisk modellering anvendes i praksis. I den finansielle sektor anvendes numerisk matematisk modellering blandt andet til risikovurdering og til beregning af forsikringspræmier og aktiekurser.

Numeriske modeller bruges også til at optimere bus- og togkøreplaner og som redskab til skemalægning. Faktisk anvender Det Naturvidenskabelige Fakultet avancerede matematiske modeller, når valgfag skal skemalægges.

Undervisningskompetence

Hvis du tager kurset MM512: Kurver og flader som valgfag på bacheloruddannelsens 6. semester eller kandidatudgaven af kurset (MM842) som valgfag på kandidatuddannelsens 1. år, kan du opnå kompetencer til at undervise på gymnasieniveau i Matematik.

Som anvendt matematiker kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

5 eksempler på jobtitler

  • Data scientist

  • Forsker

  • Statistiker

  • Logistikanalytiker

  • Beregnings-, simulations- og visualiseringsspecialist

21st century skills

Med en naturvidenskabelig uddannelse på SDU får du kompetencer som er større end din faglige viden.

Uanset hvilken naturvidenskabelig uddannelse du vælger, bliver du ikke kun en dygtig biolog, fysiker eller datalog. Du får også det vi kalder 21st century skills. Det betyder at du som en del af undervisningen lærer at igangsætte og gennemføre projekter. Du lærer hvordan man går analytisk til værks og tænker kritisk fra start til slut i en proces. Du vil opleve at du i løbet af din uddannelse udvikler dine kreative evner, og at du bliver dygtig til at forestille dig nye løsninger på problemer og opgaver.

Du bliver også skrap til at planlægge din tid og til at arbejde godt sammen med andre. Du lærer nemlig at kommunikere klart og at dele ud af din viden på en måde så andre lytter og forstår dig.

I løbet af din studietid bliver 21st century skills en naturlig måde for dig at løse opgaver på. Senere vil du opleve at du får gavn af kompetencerne i dit arbejdsliv – uanset om du vælger at blive en højtspecialiseret biomediciner, gymnasielærer, selvstændig iværksætter inden for kemi eller matematiker med en international forskningskarriere.

Se filmen med Nina

Se filmen med Emil