International Baccalaureat (IB)

Ansøgningsfrist og vurdering

Hvis du har et IB Diploma/Certificate/Diploma Course Results, er ansøgningsfristen  den 15. marts, kl. 12 i ansøgningsåret. Din ansøgning vil blive vurderet i såvel kvote 2 som kvote 1 hvis kravene dertil er opfyldte.

Diploma vs. Certificate/Diploma Course Results

Den internationale studentereksamen skal være bestået med minimum 24 point for, at der kan udstedes et bevis og for at give adgang til en videregående uddannelse. Er eksamen samlet bestået med lavere point udstedes et Certificate.

Et Certificate/Diploma Course Results er  godkendt som adgangsgivende til en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse i Danmark, hvis den er bestået med mindst 18 point og hvis alle 6 IB-fag er bestået med mindst karakteren 3. Alle Diplomingeniøruddannelser på SDU er en professionsbacheloruddannelser. 

For at søge om optagelse på en bachelor- eller civilingeniøruddannelse med et Certificate/Diploma Course Result, vil man skulle supplere med mindst to enkeltfag eller GSK-fag på gymnasialt niveau - med mindst 250 timers undervisningstid og 100 timers fordybelsestid til skriftlig arbejde, samt at det skal være mindst 1 A-niveau fag og 1 B-niveau fag. Fag på C-niveau kan ikke indgå i suppleringen. Dette er svarende til reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) med overbygning - se § 3, nr. 9, stk. 2 i BEK nr. 107 af 12/02/2018

Når du søger om optagelse, husk at give skolekode fra SDU: 000157 til din IB koordinator, ellers få vi ikke adgang til dit diplom .

Opfyldelse af adgangskrav

Gennemsnittet fra IB omregnes til 7-trinskalaen efter retningslinier angivet på Styrelsen for Internationale Uddannelser. Der er til uddannelserne ved Syddansk Universitet fastsat en række specifikke adgangskrav. Det betyder at du skal have bestemte niveauer i en række gymnasiale fag. Læs mere om de specifikke adgangskrav. Vurderingen af hvorvidt fagene gennemført på IB svarer til de krævede fagniveauer, kan ses i tabeller på Styrelsen for Internationale Uddannelser

Universitetet har vedtaget nedenstående omregning af fagniveauer. En ansøger der har gennemført sin IB med engelsk som hovedsprog opnår på baggrund heraf dispensation fra Engelsk B-kravet.

Dansk A DanishA1, higher level (HL) og standard level (SL), DanishB, higher level (HL)
Dansk B Danish B, standard level (SL)
Engelsk A EnglishA1, A2eller B, higher level (HL), English A1 eller A2 standard level (SL)
Engelsk B English B, standard level (SL)
Matematik A Mathematics, higher level (HL)
Matematik B Mathematics, standard level (SL)

Bonus

Alle ansøgere, der søger om optagelse inden for to år efter endt adgangsgivende eksamen, får ganget deres gennemsnit med 1,08. Læse mere om reglerne for tildeling af bonusVi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies