Skip to main content
DA / EN

Optagelse med IB-eksamen

Kravene til din IB-eksamen afhænger af, om du søger optagelse på en 3,5-årig diplomingeniøruddannelse eller en 3-årig bacheloruddannelse:

Optagelseskrav for en 3-årig bacheloruddannelse

For at blive optaget på en bacheloruddannelse, skal du som udgangspunkt have opnået et IB Diploma

Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate kan give adgang, hivs hver af følgende betingelser er opfyldt:

  • du har som minimum har opnået karakteren 3 i alle seks fag
  • du har mindst 3 fag på Higher Level (HL)
  • du har suppleret din IB-uddannelse med mindst to enkeltfag (mindst 1 fag på A-niveau og 1 fag på B-niveau. Fag på C-niveau kan ikke indgå)

Optagelseskrav for en 3,5-årig diplomingeniøruddannelse

Følgende beviser giver adgang til en diplomingeniøruddannelse:

  • IB Diploma
  • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate med mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL)

 

Alle SDU's uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Kravene referer til det danske gymnasiesystem.

Se uddannelsernes adgangskrav her.

For at se, hvordan dine fag svarer til danske fag-niveauer, kan du slå op i Eksamenshåndbogen (ufm.dk) - vælg 'International Baccalaureate' i listen med lande.

Bemærk, at Danish A (SL) er tilstrækkeligt til at opfylde krav om Dansk A, selvom faget ikke er listet som svarende til Dansk B. 

Som ansøger med international uddannelsesbaggrund skal du dokumentere dine sprogkundskaber, uanset om Dansk/Engelsk er listet som en del af uddannelsens adgangskrav:

  • Du skal dokumentere danskkundskaber, hvis du søger optagelse på en dansksproget uddannelse - også selvom du er dansk statsborger.
  • Du skal dokumentere dine engelskkundskaber uanset uddannelsenes sprog.

Sprogkrav kan opfyldes med dine IB-fag

Du kan dokumentere dine sprogkundskaber med fag fra din IB-uddannelse svarende til Dansk A og evt. Engelsk A, som enkelte uddannelser kræver.Du vil altid opfylde krav om Engelsk B med en IB-uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene med fag i din uddannelse, er det nødvendigt, at du gennemfører en godkendt sprogtest eller prøve. 

Se alternative måder at dokumentere dine sprogkundskaber

Du skal søge senest 15. marts kl. 12.00

Med en international eksamen skal du altid søge om optagelse senest 15. marts kl. 12. 00.

Det skal du vedhæfte i din ansøgning: 

  • En kopi af dit IB-eksamensbevis (SDU indhenter kun dit eksamensbevis direkte, hvis du dimitterer, efter du har ansøgt - se nedenfor)
  • Separat dokumentation for sprogkundskaber, hvis kravene ikke er opfyldt via fag i din eksamen

Dimitterer du i år?

Så skal du give SDU adgang til at hente dit eksamensbevis. For at gøre dette skal du informere din skole om, at du søger optagelse på SDU. Vores institutionskode er 000157.

Mulighed for forhåndsvurdering

I perioden 1. oktober - 15. november har vi mulighed for at foretage en forhåndsvurdering af din eksamen, herunder om din eksamen er tilstrækkeligt bevis for sprogkundskaber.

Læs mere om muligheden for forhåndsvurdering

Vi anbefaler, at du deltager i SDU's optagelsesprøve

En IB-eksamen giver mulighed for optagelse på studiepladser i kvote 1, forudsat at dit eksamensgennemsnit lever op til uddannelsens minimumskrav for ansøgning i kvote 1. 

Vi anbefaler dog, at du i alle tilfælde også deltager i optagelsesprøven til studiepladser i kvote 2 for at maksimere dine chancer. 

Læs mere om kvote 1 og kvote 2 

OBS: Det er altid første eksamensgennemsnit, der tæller

I Danmark er det ikke muligt at forbedre sit eksamensresultat ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser, efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk gennemsnit foretages på baggrund af det originale Diploma.

Forbedringer eller ekstra kurser skal derfor stå på et dokument for sig.

Sidst opdateret: 08.04.2024