Skip to main content
DA / EN

Krav til dine sprogkundskaber

Når du søger om optagelse med en udenlandsk eksamen, skal du dokumentere, at du har de nødvendige sprogkundskaber. Kravene til sprogkundskaber gælder, uanset om fagene Dansk/Engelsk indgår i uddannelsens adgangskrav.

Al dokumentation for sprogkundskaber skal være uploadet til din ansøgning via www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Du skal altid dokumentere dine engelskkundskaber

Uanset om du søger en dansk eller engelsk uddannelse, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Du skal som udgangspunkt dokumentere et niveau svarende til Engelsk B (dansk gymnasieniveau), med mindre uddannelsen har et specifikt krav om Engelsk A.

Du kan dokumentere dit sprogniveau på følgende måder:

Du skal dokumentere danskkundskaber, hvis uddannelsen er på dansk

Hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse, skal du dokumentere dine danskkundskaber - også selvom du er dansk statsborger. Du kan dokumentere dansk på følgende måder:

Mulighed for forhåndsvurdering

Hvis du er i tvivl, om din dokumentation lever op til kravene, har du fra 1. oktober - 15. november. 

Læs mere om forhåndsvurdering her

Sidst opdateret: 29.01.2024