Skip to main content
DA / EN

Optagelse med nordisk eksamen

Følgende nordiske eksamener giver adgang til optagelse på danske bachelor- og diplomingeniøruddannelser: 

 • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse eller tilsvarende. 
 • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole eller tilsvarende. 
 • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar, 200 til 240 fein eller tilsvarende 
 • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus / studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus / avgångsbetyg från gymnasiet

Øvrige uddannelser kan være adgangsgivende, men kan være begrænset til optagelse i kvote 2 og/eller optagelse på 3,5-årige diplomingeniøruddannelser.

Alle SDU's uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Kravene referer til det danske gymnasiesystem. 

Se uddannelsers krav her.

For at se, hvordan dine fag svarer til danske fag-niveauer, kan du anvende nedenstående tabeller:

Som ansøger med udenlandsk uddannelsesbaggrund skal du dokumentere dine sprogkundskaber, uanset om Dansk/Engelsk er listet som en del af uddannelsens krav til beståede fag:

 • Du skal dokumentere danskkundskaber, hvis du søger optagelse på en dansksproget uddannelse - også selvom du er dansk statsborger.
  Kravet er opfyldt af svensk/norsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A. Kravet kan ikke opfyldes vha. Finsk.

 • Du skal dokumentere dine engelskkundskaber uanset uddannelsens sprog.  
  Kravet er opfyldt, hvis du har bestået engelsk på et niveau svarende til det danske B-niveau (med mindre den søgte uddannelse kræver Engelsk A) 

Hvis du ikke opfylder kravene med fag i din uddannelse, er det nødvendigt, at du gennemfører en godkendt sprogtest eller prøve: 

Se alternative måder at dokumentere dine sprogkundskaber

Du skal søge senest 15. marts kl. 12.00

Med en udenlandsk eksamen skal du altid søge om optagelse senest 15. marts kl. 12.00

Det skal du vedhæfte med en nordisk eksamen:

 • Dit eksamensbevis
 • Bevis for sprogkundskaber, hvis kravene ikke er opfyldt via fag i din eksamen

Vi anbefaler, at du deltager i SDU's optagelsesprøve 

En nordisk eksamen kan give mulighed for optagelse på studiepladser i kvote 1, hvis dine karakterer kan omregnes, og dit eksamensgennemsnit lever op til minimumskravet for ansøgning i kvote 1. 

Vi anbefaler dog, at du i alle tilfælde også deltager i optagelsesprøven til studiepladser i kvote 2 for at maksimere dine chancer. 

Læs mere om kvote 1 og kvote 2

Bemærk: Det er altid første eksamensgennemsnit, der tæller

I Danmark er det ikke muligt at forbedre sit eksamensgennemsnit ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk gennemsnit foretages på baggrund af det originale slutbetyg/vitnemål/studentsprof/avgångsbetyg.

Forbedringer eller ekstra kurser skal derfor stå på et dokument for sig.

Sidst opdateret: 13.03.2024