Skip to main content
DA / EN

Optagelse med eksamen fra EU/EØS

For at blive optaget skal du have en eksamen, der svarer til en dansk gymnasial uddannelse.

I nedenstående oversigt kan du se:

  • hvilke eksamener der er på niveau med en dansk gymnasial uddannelse
  • hvilken dokumentation du skal vedhæfte for din eksamen
  • om din eksamen giver mulighed for optagelse i både kvote 1 og kvote 2 eller udelukkende i kvote 2. 

Bemærk, at optagelse i kvote 1 desuden forudsætter, at dit eksamensgennemsnit lever op til uddannelsens minimumskrav for ansøgning i kvote 1. 

Oversigt over udenlandske eksamener og krav (.pdf)

Alle SDU's uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer.

Kravene referer til det danske gymnasiesystem, hvor A er højt niveau, B er middelniveau, og C er introducerende niveau. Vi vurderer dine fag-niveauer, når vi behandler din ansøgning eller i forbindelse med en evt. forhåndsvurdering (se nedenfor). 

Se uddannelsers krav her

Som ansøger med udenlandsk uddannelsesbaggrund skal du dokumentere dine sprogkundskaber, uanset om Dansk/Engelsk er listet som en del af uddannelsens krav til beståede fag:

  • Du skal dokumentere dine danskkundskaber, hvis du søger optagelse på en dansksproget uddannelse - også selvom du er dansk statsborger.
  • Du skal dokumentere dine engelskkundskaber uanset uddannelsens sprog. Ofte kan dette ske vha. dit gymnasiale eksamenbevis, mens du i nogle tilfælde er nødt til at gennemføre en særlig prøve eller test.

Se hvordan du dokumenterer dine sprogkundskaber

Du skal søge senest 15. marts kl. 12.00

Med en udenlandsk eksamen skal du altid søge om optagelse senest 15. marts kl. 12. 00.

Det skal du vedhæfte i din ansøgning: 

  • Dit eksamensbevis
  • Bevis for evt. anden relevant uddannelse
  • Statement of Hours, hvis det kræves for din eksamen (se kravene ovenfor)
  • Separat dokumentation for sprogkundskaber, hvis kravene ikke er opfyldt via fag i din eksamen

Dokumentation skal være på engelsk, tysk eller et skandinavisk sprog. Hvis dit diplom er udstedt på et andet sprog, skal du vedlægge en officiel oversættelse til et af disse sprog. 

Mulighed for forhåndsvurdering

I perioden 1. oktober - 15. november har vi mulighed for at foretage en forhåndsvurdering af din eksamen.

Læs mere om muligheden her

Vi anbefaler, at du deltager i SDU's optagelsesprøve

En EU/EØS-eksamen kan give mulighed for optagelse på studiepladser i kvote 1, hvis dine karakterer kan omregnes, og dit eksamensgennemsnit lever op til minimumskravet for ansøgning i kvote 1. 

Vi anbefaler dog, at du i alle tilfælde også deltager i optagelsesprøven til studiepladser i kvote 2 for at maksimere dine chancer. 

Læs mere om kvote 1 og kvote 2 

OBS: Det er altid første eksamensgennemsnit, der tæller

I Danmark er det ikke muligt at forbedre sit eksamensresultat ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser, efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk gennemsnit foretages på baggrund af det originale eksamensbevis.

Forbedringer eller ekstra kurser skal derfor stå på et dokument for sig.

Sidst opdateret: 07.02.2024