Skip to main content

Søg

Din søgning på vold returnerede 516 resultater


Resultater 1 - 8 for vold

 • Vold

  Her kan du få et overblik over de publikationer der er relateret til forskningsområdet 'vold'. Du finder bl.a. publikationer vedrørende incest hos voksne, stalking, kærestevold, overfald, overværet drab, og voldtægt.

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/publikationer/vold
 • Psykisk vold

  Vold inddeles typisk i 5 forskellige former; fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold. Nye undersøgelser har vist at 95 % af kvinderne på landets krisecentre har været udsat for psykisk vold og 80 % for fysisk vold. Den psykiske vold er altså til stede i massivt omfang og er derfor et kærkomment emne i de danske medier.

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/nyheder/psykisk+vold
 • Interpersonel vold

  På denne side er det muligt at finde Videnscenterets publikationer, omhandlende interpersonel vold. Begrebet 'interpersonel vold' dækker over vold mellem mennesker.

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/publikationer/interpersonel+vold
 • Ny SFI rapport omkring vold og seksuelle overgreb på børn og unge i Danmark

  Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har netop udgivet deres nye rapport omkring vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark. Her har de bl.a. fundet, at hvert 6. barn oplever vold i hjemmet og at hvert 12. barn har oplevet psykisk vold fra forældrene.

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/nyheder/ny+sfi+rapport+omkring+vold+og+seksuelle+overgreb+paa+boern+og+unge+i+danmark
 • Vold

  udenlandske forskere Scandinavian Star Tilknytningens betydning Forskningsområder Arbejde Børn Katastrofer Krig Kultur og køn Rehabilitering Sygdom og tab Vold Medarbejdere Ledelse Adjunkter og gæsteforskere Postdoc og Ph.d. Administration Måleredskaber til udredning DIPA'en ITQ-CA OCTS-manualen

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/forskningsomraader/vold
 • Vold på psykiatriske arbejspladser

  Ny undersøgelse sætter fokus på vold på danske psykiatriske arbejdspladser.

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/nyheder/vold+paa+psykiatriske+arbejspladser
 • Vold i hjemmet

  Vold er ikke kun at slå og blive slået

  https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/vold_i_hjemmet
 • Frygten for kvinden

  Hvad er det første scenarie du forestiller dig, når du hører begrebet 'psykisk vold'? Var det et scenarie med en kvinde, som udsættes for psykisk vold af en mand? Dette virker nemlig til oftest at være tilfældet når emnet indbefatter vold, hvad enten det er psykisk, fysisk eller en helt tredje form.

  https://www.sdu.dk/da/forskning/videnscenter_for_psykotraumatologi/nyheder/frygten+for+kvinden