Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Psykisk vold er overset

Psykisk vold kan handle om daglig og/eller systematisk latterliggørelse, ydmygende bemærkninger eller ondskabsfuld kritik, oftest fra en nærtstående, for eksempel en partner eller samlever. Det er en type vold, vi hører mindre om end den fysiske vold. Et nyt initiativ kaldet Exitcirklen bidrager til et øget fokus på psykisk vold. Der er tale om et tilbud, som giver kvinder, der er ramt af psykisk vold mulighed for at mødes i en samtalegruppe, hvor rammerne skaber tryghed til at dele livshistorier. Tilbuddet er drevet af frivillige, som alle har relevant uddannelsesbaggrund, og som kan introducere kvinderne for effektive metoder til at bearbejde og bryde med den psykiske vold. Bag initiativet står religionssociolog Sherin Khankan, som ønsker at psykisk vold sidestilles med fysisk vold.

På Videnscenter for Psykotraumatologi har vi gennem flere år forsket i de psykologiske reaktioner, der afstedkommer af forskellige typer vold. Vi må dog konstatere, at psykisk vold heller ikke i forskningssammenhænge har opnået samme opmærksomhed som eksempelvis fysisk vold eller incest. Psykisk vold har i mange år været et overset problem, og i modsætning til fysisk vold er konsekvenserne af psykisk vold da heller ikke direkte synlige, hvilket kan være medårsag til den sparsomme opmærksomhed. En anden årsag er formodentligt at psykisk vold hverken i Danmark eller i udlandet anerkendes som vold, dette til trods for de varige mén vi ved, kan opstå som konsekvens af den psykiske vold forklarer centerleder Ask Elklit.

Hos LOKK, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, er man yderst bekendt med udbredelsen af psykisk vold, således fremgår det af organisationens årsstatistik fra 2010, at 98 % af de kvinder der kommer på krisecenter har været udsat for psykisk vold. Her beskriver man også, at i forhold med fysisk vold, er psykisk vold næsten altid gået forud herfor. Denne viden skaber muligheder for forebyggelse gennem initiativer som ovenstående.

 

Kilder: Kristeligt Dagblad 12. februar 2015

LOKK http://www.lokk.dk/Viden-om-vold/Nyheder-fra-LOKK/Artikel-om-psykisk-vold/

Redaktionen afsluttet: 25.02.2015