Skip to main content
DA / EN

Information til pårørende

Instituttet yder gerne støtte til pårørende og personer, som instituttet skal undersøge eller har undersøgt. Vi vil efter bedste evne informere om fremgangsmåden for undersøgelserne og resultaterne deraf. Instituttet er parat til at orientere om fundene ved obduktioner eller personundersøgelser i henhold til de aftaler, der generelt og i det aktuelle tilfælde er aftalt med politiet. Denne orientering kan foregå telefonisk, eller ved at de pårørende aftaler et møde med den ansvarlige læge ved telefonisk henvendelse til instituttet på telefonnummer 6550 3000. Denne orientering vil kunne gives uden for normal arbejdstid. Instituttets telefon besvares udenfor normal arbejdstid, dvs. efter kl. 15.30 af vagthavende retsmedicinske tekniker, som kan formidle en aftale.

Afsked med afdøde

I forbindelse med dødsfald har de pårørende ofte et ønske om at se afdøde. Det har vi stor forståelse for og vil gerne være behjælpelige med. Hensyn til den politimæssige undersøgelse kan betyde en vis forsinkelse, da politiet kan bestemme at man ikke kan se afdøde før det retslægelige ligsyn er foretaget. Det kan instituttet ikke dispensere fra, og såfremt der er ønske fra de pårørende om at se afdøde før det retslægelige ligsyn, må henvendelse rettes til vagthavende ved den politimyndighed, der har sagen, almindeligvis Fyns eller Syd- og Sønderjyllands Politi. Aftale om at se afdøde efter det retslægelige ligsyn træffes ved at kontakte vagthavende retsmedicinske tekniker på 6550 3000
 

Yderligere undersøgelser

Der vil ved de fleste obduktioner og personundersøgelse blive tale om supplerende undersøgelser. Det er mikroskopiske undersøgelser af afdødes organer eller undersøgelse af blod- eller urinprøver for medicin, narkotika og alkohol med henblik på at påvise påvirkning eller ligefrem forgiftning. Resultater af prøverne kan ikke forventes at foreligge umiddelbart efter undersøgelsen. Vi gør vort yderste for at kunne besvare både de pårørendes og politiets forespørgsler så hurtigt som muligt uden at ville gå på kompromis med undersøgelsernes kvalitet. Det endelige resultat af en undersøgelse kan i komplicerede tilfælde risikere først at foreligge efter flere måneder.

 

Relevant information:

Ligsyn og obduktion
Retslægeligt ligsyn og obduktion, Information til pårørende
Tag stilling til obduktion
Dit væv, dit valg
 

Tlf. 6550 3000

Pårørende er velkomne til at kontakte instituttet. Telefontid man-torsdag kl. 8.30-15.30, fredag dog kun til kl. 15.

Sikker mail

Sidst opdateret: 12.02.2024