Forskning

Hver enkelt forskningsenhed fungerer som en del af en større helhed, men udgør samtidig en afgrænset enhed med egen forskningsleder, der ledelsesmæssigt refererer til institutlederen. For nærmere oplysninger vedrørende de enkelte enheders forskning henvises til enhedernes egne websider.

Analyser sker under anvendelse af for eksempel registre, blandt andet Det Danske Tvillingregister. Herudover gennemføres der undersøgelser af lægemidler og andre fremmedstoffers effekter og virkningsmekanismer samt analyser af anvendelsen af resurser i vores sundhedsvæsen samt kvaliteten af de ydelser der tilbydes. Endeligt vurderes forebyggelses- og interventionsstrategier. Overordnet forskes der på grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem med det mål at bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Forskningen ved IST strækker sig fra cellebiologi til samfundsøkonomi og vi krydser gerne gamle faggrænser for at skabe helhed i behandling og forebyggelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies