Skip to main content

Fra grundforskning til nye bæredygtige løsninger

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er et institut med fokus på grundforskning. Vi bevæger os gerne udenfor de traditionelle faggrænser og arbejder på at udvikle nye teknologier og videnskaber på tværs af fysik, kemi, farmaci, matematik, datalogi og biologi. Det er vores vision at skabe og udnytte viden, som bidrager til at løse FN’s Verdensmål. Instituttets forskning bidrager således til ny viden og løsninger med anvendelser indenfor klima, miljø, energi og sundhed.

Vi forsker blandt andet i:

Udvikling af fremtidens batterier
Solceller
Lægemiddeldesign
Molekylær forståelse af neurologiske sygdomme
Enzymer
Modificeret DNA
Lægemidler og molekylær diagnosticering
Molekylært design af prober til diagnosticering
Energitransport i biologiske systemer herunder kunstig fotosyntese
Polymerer til forbedring af materialer
Membrankrumning til helbredelse af kræftsygdomme
Smittespredning ifm. COVID19-pandemien
Kemiske og fysiske processer til efterligning af fundamentale livsprocesser
Teoretisk højenergifysik med undersøgelser af hvordan fysisk masse opstår
Partikelfysik, astrofysik og kosmologi

Indenfor flere af forskningsområderne er vi blandt verdens eller Europas førende.

Studerende med stærke kompetencer

Instituttet varetager bacheloruddannelser i kemi, fysik og farmaci samt kandidatuddannelser i kemi, medicinalkemi, farmaci og fysik. Vi er bevidste om, at når de studerende vælger os, lægger de deres, og dermed også samfundets fremtid mht. til teknologisk udvikling og grøn omstilling, i vores hænder. Derfor prioriterer vi, at de får den bedst mulige uddannelse ved at tiltrække højt kvalificerede forskere fra både Danmark og udlandet. Kvaliteten i uddannelserne og de studerendes erfaring fra arbejde i tværvidenskabelige forskningsgrupper gør dem til efterspurgte medarbejdere i industrien, styrelser og videns- og forskningsinstitutioner. Vores kandidater har en ledighed tæt på nul.

Samarbejde med eksterne partnere og lokale virksomheder

I Region Syddanmark er Institut for Fysik, Kemi og Farmaci et kraftcenter for ny viden og forskning, og vi har haft del i etablering af flere innovative virksomheder. Det er vigtigt for os også fremover at være vært for nye spirende start ups og virksomheder, ligesom vi vægter samarbejder med virksomheder, undervisningsinstitutioner og andre eksterne partnere. På den måde bidrager vi til løsninger af globale udfordringer. Læs mere om samarbejde.

Trygt og sikkert arbejdsmiljø

Hos Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er det vigtigt at både studerende og ansatte trives, så vi kan yde vores bedste hver dag. Derfor lægger vi vægt på, at alle bidrager til et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vi prioriterer diversitet og har en medarbejderfordeling, som afspejler samfundet. Læs mere om arbejdsmiljø.

Følgende Centres of Exellence er en del af Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Antal medarbejdere: Ca. 160
Antal studerende: Ca. 500 fordelt på alle årgange
Areal: Ca. 7700 m2 kontorer og nyrenoverede laboratorier

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 01.06.2021