Universitetspædagogikum

Forløbet skal styrke deltagernes pædagogiske og undervisningsmæssige kompetencer. Forløbet er obligatorisk for nyansatte adjunkter og studieadjunkter ved SDU. Postdocs har mulighed for at deltage efter aftale med deres institutleder. Universitetspædagogikum tilbydes også til lektorer eller professorer, der ikke har gennemgået et universitetspædagogisk uddannelsesforløb. 

Universitetspædagogikum løber over to semestre, fordrer ca. 270 timers arbejde af deltageren (10 ECTS) og består af følgende elementer:

  • Kursusdel 
    • Opstartsmøde, et internat af tre dages varighed, e-læringsaktiviteter, afsluttende postersession samt åbne kurser svarende til i alt 2 ECTS 
  • Individuel vejledning (ca. 20 - 25 timer pr. deltager, inkl. forudgående og efterfølgende samtaler) 
  • Kollegavejledning (ca. 10 timer pr. deltager, inkl. efterfølgende samtaler) 
  • Projekt om undervisningsudvikling
  • Undervisningsportfolio

Universitetspædagogikum starter op to gange om året: i juni og i december. Ved hver opstart oprettes et blandet dansksproget og engelsksproget hold, eller  to parallelle hold: et dansksproget og et engelsksproget (Lecturer Training Programme). Uanset formen vil en del fælles aktiviteter dog foregå på engelsk.

Generelle oplysninger om struktur og indhold for Universitetspædagogikum kan du finde under menupunktet ”Model for Universitetspædagogikum” i burger-menuen øverst til højre. Oplysninger om datoer i de enkelte forløb kan du finde beskrevet under de enkelte forløb – også her i burger-menuen.

SDU Universitetspædagogik sekretariatsbetjenes af SDU Universitetspædagogik. Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til sekretær Anne Grete Petersen, tlf. 6550 7233, agpetersen@sdu.dk. Ved spørgsmål til indholdet af Universitetspædagogikum er du desuden velkommen til at kontakte kontorchef Rie Troelsen, tlf. 6550 9610, riet@sdu.dk.