Skip to main content

Universitetspædagogikum

Forløbet skal styrke deltagernes pædagogiske og undervisningsmæssige kompetencer. Forløbet er obligatorisk for nyansatte adjunkter og studieadjunkter ved SDU. Postdocs har mulighed for at deltage efter aftale med deres institutleder. Universitetspædagogikum tilbydes også til lektorer eller professorer, der ikke har gennemgået et universitetspædagogisk uddannelsesforløb. 

Universitetspædagogikum løber over to semestre, fordrer ca. 270 timers arbejde af deltageren (10 ECTS) og består af følgende elementer:

 • Kursusdelen      
  • Opstartsmøde
  • internat af tre dages varighed
  • e-læringsaktiviteter
  • åbne kurser svarende til min. 1,25 ECTS 
 • Individuel vejledning: du skal afvikle min. 3 undervisningsgange, suppleret med forudgående og efterfølgende samtaler
 • Kollegavejledning: du skal overvære min. 2 undervisningsgange hos en UP-deltager og deltage i en efterfølgende samtale  
 • Udviklingsprojekt
 • Undervisningsportfolio, der drøftes på en afsluttende samtale med din eksterne vejleder, din interne mentor og en konsulent fra SDU Universitetspædagogik.

Universitetspædagogikum starter op to gange om året: i juni og i december. Ved hver opstart oprettes et blandet dansk- og engelsksproget hold, der underopdeles i dansk- og engelsksprogede grupper. En del fælles aktiviteter vil foregå på engelsk.

Generelle oplysninger om struktur og indhold for Universitetspædagogikum kan du finde under menupunktet ”Model for Universitetspædagogikum” i burger-menuen øverst til højre. Oplysninger om datoer i de enkelte forløb kan du finde beskrevet under de enkelte forløb – også her i burger-menuen.

SDU Universitetspædagogik sekretariatsbetjenes af SDU Universitetspædagogik. Spørgsmål af praktisk karakter kan rettes til sekretær Anne Grete Petersen, tlf. 6550 7233, agpetersen@sdu.dk. Ved spørgsmål til indholdet af Universitetspædagogikum er du desuden velkommen til at kontakte kontorchef Rie Troelsen, tlf. 6550 9610, riet@sdu.dk.

Tilmelding?

Næste hold med ledige pladser starter sommer 2022 - Læs mere på dette link

Tilmelding sker ved mail til Anne Grete Petersen - agpetersen@sdu.dk. Ved tilmelding bedes du:

 • bekræfte, at du har din institutleders godkendelse af din deltagelse
 • oplyse på hvilket sprog (da/eng) du forventer at skulle undervise 
 • hvis muligt, oplyse navnet på din interne mentor/vejleder.

 

Fritagelse for Universitetspædagogikum?

Hvis man i anden sammenhæng har gennemgået tilsvarende universitetspædagogisk kursus- og vejledningsforløb, kan man søge om fritagelse. En underviser, der ønsker fritagelse fra universitetspædagogikum, skal sende en ansøgning med dokumentation til SDU Universitetspædagogik.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Dokumentation for deltagelse i pædagogiske kurser/andre formelle kompetenceudviklingsaktiviteter (inkl. angivelse af udbydende institution, tidspunkt, udstrækning)
 • Dokumentation for deltagelse i pædagogisk supervisionsforløb (inkl. angivelse af udbydende institution, tidspunkt, udstrækning)

Skema til ansøgning om fritagelse 

 

Ansøgningen skal stiles til SDU Universitetspædagogik, att. Rie Troelsen, og sendes til agpetersen@sdu.dk.

 

   

SDU Universitetspædagogik Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 7233

Sidst opdateret: 26.01.2022