Skip to main content

Information til virksomheder

Praktisk information:

Alle ingeniørstuderende campus Odense  har undervisningsfri i tidsrummet og ved at placere arrangementet midt i undervisningsmiljøet, er det stor chance for at studerende på alle uddannelsestrin kigger forbi for en snak om fremtidigt samarbejde. Vedhæftede dokument er en oversigt over forskellige typer af  samarbejder for hhv. diplom- og civilingeniører. Link til dokument

De studerende har på forhånd fået information om hvilke virksomheder, der deltager på PPdagen .

Aktiviteter, ved fysisk messe: 

Messestand: De deltagende virksomheder får stillet en stand på ca. 2 x 1,5 m2 med tilhørende standvæg på ca. 2 x 1,5 m2 (B x H) samt et skolebord og strøm til rådighed. Opslag og øvrigt informationsmateriale medbringer din virksomhed selv.

Miniseminar:  De tilmeldte virksomheder bliver tilbudt at holde et lille fagligt indlæg i løbet af PP-dagen. Indlægget skal tage udgangspunkt i en faglighed, som de studerende kan have interesse i at beskæftige sig med - suppleret med information om hvorledes den givne virksomhed arbejder med denne eller gerne vil i fremtiden.  Formatet vil blive 20 min. indlæg+ 5 min til spørgsmål  i et auditorium midt i udstillingsområdet. Der vil være fri adgang til oplæggene.

CV OG ANSØGNINGSRÅDGIVNING for studerende:  Karrierevejledere fra IDA og SDU vil være til stede og tilbyde studerende kommentarer og forslag til  CV eller ansøgning. De kan tage et eksemplar med og lade det få et raskt eftersyn af de rutinerede vejledere.

Aktiviteter, ved on-line/Virtuel messe:

Vi stiller en platform til rådighed, der har til formål at skabe bedst mulig kontakt mellem ingeniørstuderende og virksomheder. Afhænging af valg af platform vil det være muligt for virksomheder at give præsentationer til og at møde ingeniørstuderende virtuelt. De præcise muligheder er besluttet når tilmeldingen åbner.

 

Tilmeldingen til Praktik-og Projektdag er d. 21. april 2021 er ikke åben endnu.  Link til tilmelding følger her, når den åbner.

 

Du kan til enhver tid poste opslag omkring praktik, projekt eller studiejob på SDU Jobbank. Vi har udviklet et sæt vejledninger, som skal gøre det lettere at ramme ingeniørstuderende med den ønskede uddannelse.  Vejledninger kan findes her

Fakta:

  • Det er gratis for din virksomhed at deltage, men vi opkræver et gebyr på 1.000 kr., hvis du er tilmeldt og ikke bruger din stand på dagen.
  • Afholdes på SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M  eller On-line onsdag d. 21. april 2021 fra  kl. 12.00 til 15.30
  • Antallet af "stande" afgøres af om vi har on-line eller fysiske rammer vi rådighed. Tilmelding bliver efter Først-til-mølle-princippet, men mulighed for at komme på venteliste. 
Er perfekt dansk et krav?

Vores dygtige internationale studerende har brug for danske relationer for at sikre sig fodfæste på det danske arbejdsmarked