Skip to main content

Til studerende

Næste gang vi holder Praktik- og Projektdag i Odense bliver d. 27. april 2022 - og forhåbentlig kan vi mødes fysisk i gen. 

Praktik og Projektdagen skal gøre det lettere for dig at finde dit næste studiejob, projektemne eller praktik/in-Company ophold.  Du får mulighed for at møde op til 80 små og store virksomheder  på en enkelt eftermiddag.

Ingeniør studerende deler deres erfaringer fra PP dagen

Deltagerlister fra de seneste 3 år:

20. april 2017 deltog 80 virksomheder og organisationer.  Se hvilke virksomheder, der deltog her.
31. oktober 2017 deltog 107 virksomheder og organisationer. Se hvilke her hvilke virksomheder.
3. maj 2018 deltog 93 virksomheder og organisationer. Se hvilke, der deltog her.
30. oktober 2018 deltog 94 virksomheder og organisationer. Se hvilke, der deltog her.
8. maj 2019 deltog 92 virksomheder og organisationer. Se hvilke, der deltog her
31. oktober 2019 deltog 100 virksomheder og organisationer. Se hvilke, der deltog her
Her kan du følge listen over hvem der deltog i Praktik- og projektdag d. 27. oktober 2020
Her har du følge listen over hvem der har tilmeldt sig Praktik- og Projektdag d. 21. april 2021

 

Udnyt chancen

Brug listen til at forberede dig på at møde virksomhederne. Eller brug listen som inspiration til selv at tage kontakt hvis du mangler  projekt eller en praktik  i foråret 2022. Se den liste over projektformer, som vi har formidlet til de deltagende virksomheder  her.

Alle virksomhederne er særligt interesserede i at komme i dialog med ingeniørstuderende. Næste gang er onsdag  d.21. april 2021 kl. 12.00 til 15.30  vil du kunne få en personlig snak på den lille stand, de hver især online via MS Teams. 

Følg også med på Facebook : https://www.facebook.com/PPdagen/  Like eller følg så får du alle up-dates i dit feed.

Aktiviteter ved fysisk messe: 

Messestand: De deltagende virksomheder får stillet en stand på ca. 2 x 1,5 m2 med tilhørende standvæg på ca. 2 x 1,5 m2 (B x H) samt et lille bord  og strøm til rådighed.

Miniseminar:  De tilmeldte virksomheder bliver tilbudt at holde et lille  fagligt indlæg i løbet af PP-dagen. Indlægget skal tage udgangspunkt i en faglighed, som I studerende kan have interesse i at beskæftige sig med - suppleret med information om hvorledes den givne virksomhed arbejder med denne eller gerne vil i fremtiden.  Formatet vil blive 20 min. indlæg+ 5 min til spørgsmål  i et auditorium midt i udstillingsområdet. Der vil være fri adgang til oplæggene. 

CV OG ANSØGNINGSRÅDGIVNING for studerende:  Karrierevejledere fra IDA og SDU vil være til stede og tilbyde dig kommentarer og forslag til dit CV eller ansøgning.  Tag et eksemplar med og lad det få et raskt eftersyn af de rutinerede vejledere.

Aktiviteter, ved online messe:

Vi stiller MS Teams til rådighed som platform. Eventen har til formål at skabe bedst mulig kontakt mellem ingeniørstuderende og virksomheder. Med valg af den aktuelle platform imødekommes behov for at simulere traditionel messeform, hvor studerende "frit" kan besøge virksomhedernes stande/kanaler og deltage i on-line møder/præsentationer/dialoger i mindre eller større grupper.

Individuelle møder mellem virksomhed og studerende må aftales via chat eller anden udveksling af kontaktdata.

 

Forbered dig

  • Forbered dig ved at holde øje med hvilke virksomheder, der deltager i det kommende event. Benyt deres hjemmeside til at se hvilke af dine kompetencer og interesser de kunne gøre brug af.
  • Forbered dig også ved at have styr på, hvilke projekter/praktikophold du skal arbejde med over de næste semestre.

Sidst opdateret: 14.11.2021