Skip to main content

Praktik- og projektdag på TEK

Vi uddanner diplom- og civilingeniører på SDU. Begge har en lang række erhvervsrettede samarbejdsmuligheder gennem uddannelserne .

De studerende vil efterspørge samarbejde til semesterprojekter, bachelor- og specialeprojekter, in-company project, ingeniørpraktik, afgangsprojekter, studiejobs eller erhvervskandidatstilling til uddannelsen i Operations Management eller Software Engineering. Læs mere her om de forskellige samarbejdsmuligheder med studerende

Du kan møde studerende indenfor følgende uddannelser:
Diplomingeniører: Bygningsteknik, Elektrisk Energiteknologi, Elektronik, Global Management and Manufacturing,  Integreret Design, Kemi- og Bioteknologi, Maskinteknik, Produktion, Robotteknologi, Softwareteknologi, 
Civilingeniører: Bygningsteknik, Elektronik, Energiteknologi, Fysik og Teknologi, Kemi- og Bioteknologi, Konstruktionsteknik, Miljøteknologi, Operations Management, Product Development and Innovation, Robotteknologi, Software Engineering, Spiludvikling og Læringsteknologi, Velfærdsteknologi.

Læs  mere  her om vores ingeniøruddannelser.

Tilmeldingen til Praktik-og Projektdag er d. 21. april 2021 er ikke åben endnu.  Link til tilmelding følger her, når den åbner.  

 

Du kan til enhver tid poste opslag omkring praktik, projekt eller studiejob på SDU Jobbank. Vi har udviklet et sæt vejledninger, som skal gøre det lettere at ramme ingeniørstuderende med den ønskede uddannelse.  Vejledninger kan findes her

 

Praktisk information til virksomheder

  • Det er gratis for din virksomhed at deltage, men vi opkræver et gebyr på 1.000 kr., hvis du er tilmeldt og ikke bruger din stand på dagen.
  • Afholdes på SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M  eller On-line onsdag d. 21. april 2021 fra  kl. 12.00 til 15.30
  • Antallet af "stande" afgøres af om vi har on-line eller fysiske rammer vi rådighed. Tilmelding bliver efter Først-til-mølle-princippet med mulighed for at komme på venteliste.
  •  

    For mere information kontakt

    Innovationskonsulent Lone Søvad Madsen på lsma@tek.sdu.dk

    English version