Skip to main content

Kandidatintroduktionsundersøgelser

Fra år 2017 er der gennemført en kandidatintroduktionsundersøgelse, som udsendes til samtlige nye kandidatstuderende. Undersøgelsen gennemføres ved slutningen af første semester, og har til formål at undersøge, om de studerende er kommet godt i gang på deres nye uddannelse i bredeste forstand, herunder fagligt, socialt og studieteknisk.

Resultaterne fra undersøgelsen drøftes dels internt på uddannelsen i dennes uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelsens-, instituttets og fakultetets ledelse. Derudover indgår undersøgelsen i planlægningen af kommende års kandidatintroduktion.

Du kan se fakultets- samt uddannelsesspecifikke rapporter nedenfor.

Kandidatintroduktionsundersøgelser samlet og fordelt på uddannelser

Civilingeniør (kandidat)

 • Konstruktionsteknik (Vinteroptag)
 • Electronics (Vinteroptag - For lav svarprocent)
 • Operations Management (Vinteroptag)
 • Kemi (Vinteroptag)
 • Erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management (Vinteroptag - For lav svarprocent)
 • Product Development and Innovation (Vinteroptag - For lav svarprocent)
 • Elektronik (Sommeroptag)
 • Energiteknologi (Sommeroptag - For lav svarprocent)
 • Robotteknologi (Sommeroptag - For lav svarprocent)
 • Engineering, Innovation and Business (Sommeroptag - For lav svarprocent)
 • Mechatronics (Sommeroptag)
 • Miljøteknologi (Sommeroptag)
 • Product Development and Innovation (Sommeroptag - For lav svarprocent)
 • Software Engineering (Sommeroptag - For lav svarprocent)
 • Erhvervskandidatuddannelsen i Software Engineering (Sommeroptag - For lav svarprocent)

Samlet fakultetsrapport for kandidatintroduktionsundersøgelsen i Odense

Civilingeniør (kandidat)

Civilingeniør (kandidat)

Sidst opdateret: 21.02.2019