Skip to main content

SDU’s nyinstitutionsakkreditering (NIA20) på Det Tekniske Fakultet

I 2014 blev SDU institutionsakkrediteret første gang. Det har givet universitetet en række fordele og frihedsgrader ift. at udvikle uddannelsesportfolien – f.eks. har universitetet ikke skulle have akkrediteret uddannelser enkeltvis siden 2014.

Nyinstitutionsakkrediteringen i 2020 er derfor et centralt mål for SDU – og samtidig har universitetet lyst til at vise et kvalitetssystem frem, som er forankret i organisation.

Hvis du vil vide mere om institutionsakkreditering kan du se en kort video om det her.

Alle medarbejdere på Det Tekniske Fakultet kan blive involveret i nyinstitutionsakkrediteringen, der i det daglige forkortes NIA20. Det Akkrediteringsinstitutionen skal se er den daglige praksis for, hvordan TEK arbejder med uddannelsesudvikling og -kvalitet – eksempelvis hvordan TEK evaluerer undervisning, hvordan der arbejdes på at minimere frafald og hvordan der systematisk arbejdes med uddannelsesudvikling i Studienævn, Uddannelsesudvalg og til årlige statusmøder mellem uddannelsesledelserne og fakultetsledelsen.

Nøglepersoner vil blive særskilt introducere – alle øvrige medarbejdere skal se nedenstående to korte videoer, der dels introducere til SDU’s kvalitetssystem (det vi bliver institutionsakkrediteret ud fra); dels introducere til, hvordan SDU arbejder med undervisningsevalueringer.

19. og 20. marts 2020 afvikles første panelbesøg, hvorfra Det Tekniske Fakultet sandsynligvis skal deltage med Dekan, Uddannelsesdirektør, en Uddannelsesleder samt et antal studerende. I april til juni 2020 kan medarbejderes skulle deltage i audits udvalg af Akkrediteringsinstitutionen. Disse audits kan være emnebaserede (f.eks. hvordan der arbejdes med undervisningsportfolier eller andet) eller uddannelsesbaserede (hvor der ’gås i dybden’ på en enkelt eller to uddannelser). Medarbejdere der bliver udvalg til audit vil få en særskilt introduktion til dette inden audit. Nøglepersoner vil på forhånd få reserveret datoer i audit perioderne.

God fornøjelse med de to videoer herunder – og du kan se meget mere på TEK’s sider for uddannelseskvalitet www.sdu.dk/tekkval.

Uddannelsesudvikling- og kvalitet

Læs mere om arbjedet med uddannelseskvalitet på Det Tekniske Fakultet (Udmøntringsnotat).

Læs mere

Kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fakultetets kvalitetskoordinator, chefkonsulent Per Æbelø på Mail: pabelo@tek.sdu.dk Telefon: 20 49 87 17

Introduktion til SDU´s kvalitetssystem

Læs eller print pixi om SDU’s kvalitetssystem

Klik her

Gode ideer til arbejdet med aftagerpaneler

Se gode råd om arbejdet med aftagerpaneler

Læs mere

Uddannelsesevalueringer med inddragelse af eksterne eksperter

Se film om inddragelse af eksterne eksperter.

Se video

Årshjul

Se årshjul for arbejdet med uddannelseskvalitet i UUV’erne

Klik her

Sidst opdateret: 01.07.2020