Opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet

For ingeniøruddannelserne udarbejdes der løbende følgende undersøgelser:

  • Velkomstundersøgelsen, der udsendes i oktober til nye diplomingeniør- og civilingeniør (BA) studerende. Undersøgelsen dækker rekruttering, markedsføring, studiestartens introduktionsuge samt generel baggrundsviden om årets optag.
  • Studiestartsundersøgelsen, der udsendes i december til nye diplomingeniør- og civilingeniør (BA) studerende. Undersøgelsen dækker første semester på ingeniøruddannelserne.
  • Kandidatintroduktionsundersøgelsen, der udsendes december og maj til nye kandidatstuderende. Undersøgelsen dækker første semester på kandidatuddannelsen.
  • Undervisningsevalueringer, der udsendes i oktober og maj og som har til formål dels at belyse den oplevede kvalitet af hvert undervisningsforløb; dels at danne udgangspunkt for en opfølgende mundtlig evaluering.
  • Semesterevalueringer for 1. – 4. semester (BA niveau), der udsendes i oktober og maj og som har til formål dels at belyse den oplevede kvalitet af hvert undervisningsforløb; dels at danne udgangspunkt for en opfølgende mundtlig evaluering.
  • Studiemiljøundersøgelser, der udsendes til alle ingeniørstuderende i foråret i ulige år. Undersøgelsen dækker bredt oplevelsen af studiemiljøet på ingeniøruddannelserne.
  • Evaluering af hele uddannelser, der afvikles i løbet af de studerendes sidste semester og som afdækker de afgangsstuderende generelle vurderinger af ingeniøruddannelsen som helhed.
  • Dimittendundersøgelsen, der (i udgangspunktet) udsendes hvert tredje år (2012, 2015, 2018) til de seneste tre dimittendårgange.
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies