Skip to main content
DA / EN

Opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet

Det Tekniske Fakultet indsamler systematisk og løbende en række informationer om ingeniøruddannelserne gennem studenterrettede undersøgelser, vurderinger af ingeniøruddannelserne i relation til SDU’s kvalitetpolitik, nøgletal og øvrig studiestatistik samt dialog i diverse fora.

Klik på billedet for at se en større version.

Al denne viden behandles i hver ingeniøruddannelses Uddannelsesudvalg ud fra et årshjul og opsummeres årligt i en uddannelsesberetning, der drøftes på et statusmøde. Årshjulet kan ses her

Studienævnet forholder sig systematisk til viden på aggregeret niveau for ingeniøruddannelserne samlet og kan endvidere fokusere på enkelte uddannelser efter behov.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.01.2021