Skip to main content

Uddannelse

Vores uddannelser skaber værdi for samfundet. SAMFs samlede uddannelsesportefølje både heltids-, deltids- og efter- videreuddannelser skal matche og løbende tilpasses samfundets og arbejdsmarkedets behov. Vores uddannelsesudbud og læringsformer skal udfordre eksisterende praksis og have et innovativt perspektiv, så porteføljen er relevant og efterspurgt både nu og i fremtiden - i et livslangt læringsperspektiv. Vores studerende opbygger kompetencer til et meningsfuldt liv både professionelt, personligt - og samfundsmæssigt. Gennem samspil og partnerskaber med det omgivende samfund vil vi sikre sammenhæng mellem vores uddannelser, studerende og samfundets behov.

Læs mere om vores strategiske målsætninger

Sidst opdateret: 18.10.2022