Uddannelse

Vores uddannelser skaber værdi for samfundet. SAMFs samlede uddannelsesportefølje både heltids-, deltids- og efter- videreuddannelser skal matche og løbende tilpasses samfundets og arbejdsmarkedets behov. Vores uddannelsesudbud og læringsformer skal udfordre eksisterende praksis og have et innovativt perspektiv, så porteføljen er relevant og efterspurgt både nu og i fremtiden - i et livslangt læringsperspektiv. Vores studerende opbygger kompetencer til et meningsfuldt liv både professionelt, personligt - og samfundsmæssigt. Gennem samspil og partnerskaber med det omgivende samfund vil vi sikre sammenhæng mellem vores uddannelser, studerende og samfundets behov.

Læs mere om vores strategiske målsætninger

Verdensmål for bæredygtig udviklingVerdensmålene beskriver aktuelle samfundsmæssige udfordringer, som integreret i de samfundsvidenskabelige uddannelser giver de studerende kompetencer til kritisk at adressere, vurdere og finde løsninger for dermed at skabe værdi for samfundet både nationalt og globalt.

Læs mere om hvordan vi gør FNs 17 verdensmål konkrete og relevante i vores samfundsvidenskabelige uddannelser.

 

Bacheloruddannelser

En bachelor tager i udgangspunktet 3 år, og her bliver du klædt på med værktøjer, metoder og grundlægende viden.

Undervisning på SDU
Erhvervskandidat

Specialisér dig inden for dit område, mens du arbejder. Du kan bl.a. læse jura og erhvervsøkonomi.

Kandidatuddannelser

På den 2-årige kandidatuddannelse kan du specialisere dig inden for lige præcis det felt, som du synes er spændende.

Mennesker rundt om mødebord.
Efter- og videreuddannelse

Byg videre på din karriere med en master, HD, diplom, enkeltfag eller et af vores andre efteruddannelsestilbud.

Tilvalg og sidefag

Med et tilvalgsfag eller sidefag kan du tone din faglige profil i den retning, som du har lyst til.

Studerende foran SDU
Sommerfag

Hver sommer kan du læse et spændende sommerfag på Samfundsvidenskab. Få et overblik her og bliv inspireret.