Organisationsdiagram

Fakultetet ledes af et dekanat og er organiseret med i alt seks institutter, som beskæftiger sig med et bredt spektrum af forskningsområder og uddannelsesretninger.

Administrationen er organiseret i de to fagligt-administrative enheder SAMF-Uddannelse og SAMF-Forskning, Økonomi og Sekretariat, som betjener dekan, prodekaner, studerende, medarbejdere og ledelse.