Skip to main content

Administration > Ændringer

Links

Hvis en bevillingshaver har væsentlige ændringer til bevillingsgrundlaget for et givent projekt, skal vedkomne sikre accept af ændringen/-erne hos bevillingsgiveren.

Nedenstående anses af de fleste fonde som større ændringer, der kræver en skriftlig godkendelse:

Ændring af

  • bevillingshaver og/eller administrator
  • forskningsgruppens sammensætning (eks. ansættelse af en postdoc i stedet for en ph.d.)
  • udbetalingsprofil (rebudgettering, eks. flytning af beløb mellem løn, drift og apparatur)
  • forlængelse af bevillingsperioden (eks. pga. barsel eller sygdom)
  • Derudover kan også ændringer af faglig karakter kræve en godkendelse fra bevillingsgiver.

Det er bevillingshavers ansvar at fremsende alle relevante erklæringer og oplysninger i forbindelse med ændringer til bevillingsgiver, og disse kan først træde i kraft efter bevillingsgivers skriftlige godkendelse.

Krav om ændringsgodkendelser varierer hos de enkelte fonde, og som bevillingshaver bør man kontakte RSO eller ForskerserviceØkonomi for vejledning vedr. en ønsket bevillingsændring.

___

Sidst opdateret: 16.08.2016