Skip to main content

Julius Bomholts samling

Julius Bomholt havde ved sin død i 1969 testamentarisk overgivet hele sin private bogsamling og sit arkiv i Esbjerg kommunes varetægt med den bestemmelse, at hvis der senere oprettedes et universitet i Esbjerg, skulle både bogsamling og arkiv placeres her.

Julius Bomholt blev født i 1896 i et arbejderhjem i Balle sogn ved Silkeborg, og han døde i 1969 i Esbjerg og blev begravet på Sønderho kirkegård på Fanø. Skønt allerede uddannet som cand.theol. besluttede han i 1921 at udforske højskolelivet både herhjemme og udenlands i Tyskland og Schweitz. Han interesserede sig meget for den gryende arbejderhøjskole-bevægelse, og efter at han i 1921-22 havde undervist et år på Askov Højskole, der var ham alt for Grundtvigiansk, fik han i 1922-23 ansættelse på Esbjerg Arbejderhøjskole. I årene 1924-29 blev han en meget ung forstander for skolen og blev i det hele taget involveret på flere ledder i den socialdemokratiske bevægelse som journalist og redaktør for henholdsvis Vestjyllands Socialdemokrat og DSU's blad Rød Ungdom.

I 1929 blev han valgt til Folketinget for Socialdemokratiet, hvor han dels i slutningen af 40'erne, dels i midten af 60'erne var Folketingets formand, i 1950 og 1953-57 var han undervisningsminister, 1957-61 socialminister og i 1961-1964 blev han Danmarks første minister for kulturelle anliggender. I 1968 udtrådte han af Folketinget på grund af alder. Sideløbende med arbejdet var han alle dage en flittig skribent - også med udgivelse af enkelte biografiske og skønlitterære værker.

Julius Bomholts bogsamling rummer ca. 11.600 bibliografiske enheder eller ca. 17.000 bind og er nu placeret i Syddansk Universitetsbibliotek i Esbjerg. Samlingen indeholder en del skønlitteratur, hvoraf nogle er dedikerede førsteudgaver af bl.a. Johannes V. Jensen og Jørgen Nielsen samt Bomholts egne skønlitterære udgivelser, alle slags udgivelser om arbejderbevægelsens historie, socialistiske skrifter fra 30'erne, skrifter om højskolebevægelsen og meget andet.

Bogsamlingen blev i 1970 og et par år frem katalogiseret af Esbjerg Centralbibliotek i en kortkatalog.

Bøgerne kan benyttes ifølge Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige regler for benyttelse af ældre bøger.

 

Sidst opdateret: 26.02.2018