Skip to main content

Fyens Stiftsbiblioteks samling

Fyens Stiftsbibliotek stammer fra en tid da man ikke havde offentlige biblioteker; Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket i København sendte ikke bøger til låns med posten, og mennesker ude omkring i landet som ønskede at arbejde videnskabeligt var dårligt stillede. Det gjaldt f.ex. præster, og det var gejstligheden der tog initiativ til at oprette stiftsbiblioteket.

I Odense indbød bisp og stiftsprovst til at tegne sig for bidrag, enten éngangs- eller årlige, ifølge indbydelsesskriftet for at "vedligeholde Videnskabeligheds Aand og forøge Massen af Kundskaber hos Enhver i Provindsen, som elsker Videnskab". Mange teologer og også mange fynske godsejere meldte sig i 1813, og fra da af voksede biblioteket ved køb og gaver.

Fra 1925 havde Stiftsbiblioteket samme leder som Odense Centralbibliotek, men i 1963 ophørte selvstændige boganskaffelser. I 1969-70 overtog det daværende OUB Stiftsbibliotekets bøger, ca. 15.000 bind, der er opstillet separat i SDUB’s magasiner.

En del af samlingen er Morten Nielsen Vesterdals Grundtvig-Samling med mange førsteudgaver.

Også Guvernørbiblioteket indgik i Fyens Stiftsbibliotek og derfor nu i SDUB.

Fra 1816 var den senere Christian 8. (konge 1839-48) og fra 1839 den senere Frederik 7. (konge 1848-63) guvernører i Fyn, og på Odense Slot var der derfor et mindre bibliotek. Efter enevældens ophør blev det skænket til Fyens Stiftsbibliotek, og nu står det, ca. 2.000 bind, i SDUB’s magasin.

Se også: Odense bibliotekshistorie, 1990, s. 57-68 og s. 69-76.

 

Sidst opdateret: 26.02.2018