Skip to main content
DA / EN

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

mandag den 13. juni 2016 kl. 15.00 i

Bestyrelseslokalet på 1. sal

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Risikovurdering 2016
  Indstilling

 3. Budgetstrategi Fællesområdet
  Orientering

 4. Status på godkendte byggesager

  4.1 - Nyt SUND
              Orientering om projekt og
               Indstilling om koblingszone mellem SDU og SUND

             
   Oplægsholder Anne Mette Brygmann, Medic OUH samt dekan Ole Skøtt deltager


 5. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 6. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

 7. Eventuelt
   

 

Sidst opdateret: 03.07.2024