Skip to main content

Forskerstøtte

Projekt nummer 2000 er optaget hos OPEN

En milepæl er nået for Forskerstøtteenheden OPEN, som har eksisteret siden 2008. Forskerstøtteenheden OPEN giver forskerne én indgang og hjælper dem videre til den rette hjælp i den rigtige rækkefølge.

OPEN optager projekt nummer 2000

Alle nye projekter ved Forskerstøtteenheden OPEN starter med et optagelsesmøde. Tirsdag den 26. september 2023 var det et helt særligt et af slagsen. Så særligt, at der både var flag og blomster på bordet. Projekt nummer 2000 skulle nu optages.

OPEN hjælper sundhedsvidenskabelige forskere med at opstarte og gennemføre kliniske studier. Når OPEN optager projekter, så starter hele optagelsesprocessen med en ansøgning fra en forsker og et optagelsesmøde.

Det er projektkoordinator Birgitte Skau Jørgensen, som står for dagens optagelsesmøde, som blandt andet indeholder en gennemgang af faciliteter, der er relevant for projektet, rådgivning i forhold til hvilke godkendelser, der skal på plads og en gennemgang af, hvad der skal stå i licensaftalen.

En god blanding af specialisthjælp og generel juridisk rådgivning

Ideerne til forskningsprojekterne står forskerne selv for, men ellers kan OPEN hjælpe med en god blanding af specialisthjælp og generel juridisk rådgivning.

Vi er ajour med lovgivningen på området, og har specialister som fx datamanagers, statistikere og kvalitative medarbejdere. Vi ved også, hvad vi ikke ved – og hvor vi kan hente hjælp, fortæller projektkoordinator Birgitte Skau Jørgensen.

Projektkoordinator Birgitte Skau Jørgensen og ph.d.-studerende Signe Rønsholdt gennemgår projektet.

OPEN

OPEN hjælper forskere med at opstarte kliniske studier, gør det lettere at opsamle og opbevare biologiske prøver og kliniske data, samt faciliterer registerbaseret forskning omkring de kliniske kohorter. OPEN kan både hjælpe med kvalitative og kvantitative projekter og varetager desuden GCP-monitoreringen i Region Syddanmark.

OPEN blev etableret som en del af Odense Universitetshospitals forskningsstrategi for perioden 2007-2012. Forskningsstrategien, såvel som OPEN, er sat i værk i nært samarbejde med Klinisk Institut under Syddansk Universitet.

OPEN har siden 2018 også dækket de øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

OPEN er inddelt i en forskningsenhed som udfører egen forskning og en forskerstøtteenhed, som supporterer forskere. 

Forskningsenheden OPEN

Forskerstøtteenheden OPEN

Inden optagelsesmødet har projektkoordinatoren gennemgået ansøgningen ved hjælp af en tjekliste. Dermed er projektkoordinatoren klædt på til at stille de rigtige uddybende spørgsmål, så forskeren bliver hjulpet videre til de rette instanser eller personer.

- OPEN er gået fra tre ansatte, da de åbnede for 15 år siden til omkring 60 ansatte nu. Det betyder, at de har alle tilbud samlet under én indgang – og det lever godt op til vores fælles forskningsstrategi med OUH, hvor ambitionen er at skabe rammer, der understøtter vores forskning, fortæller Kirsten Kyvik, institutleder for Klinisk Institut.

Et projektnummer, som er nemt at huske

Det er læge og ph.d.-studerende Signe Rønsholdt, Klinisk Institut, som kommer for at få optaget sit projekt. Hun har tidligere lavet nogle databaseprojekter, og kender OPEN derigennem, samt gennem forskerkollegaer, som har fået hjælp.

- Det er helt nyt for mig at lave mit eget projekt. I den læringsproces, er det godt med et hold, der kan vejlede og guide. Jeg går herfra med noget, jeg kan bruge både nu og senere, fortæller Signe R. Rasmussen.

Projekt nummer 2000 udgår fra Odense PIPAC Center og undersøger, om PET/CT-skanninger kan bruges som et værktøj til vurdering af effekten af PIPAC-behandling hos patienter med kræftspredning til bughinden.

- Nu laver jeg et referat fra mødet med et OP-nummer, som er projektnummeret– og det bliver jo nemt at huske, afslutter Birgitte Skau Jørgensen.

PIPAC

PIPAC står for Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy. Det er en ny behandlingsmetode, hvor man ved en lille kikkertoperation frigiver forstøvet kemoterapi under tryk direkte ind i bughulen.

OUH er det første hospital i Skandinavien, som har specialiseret sig inden for PIPAC-behandling. Behandlingen og forskningen heri foregår ved Odense PIPAC Center. Odense PIPAC Center er et samarbejde mellem kirurgisk, onkologisk, patologisk og nyest nuklearmedicinsk afdeling. Centeret har siden 2022 været frontlinjecenter ved OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Læs mere om Odense PIPAC Center

Projektkoordinator Birgitte Skau Jørgensen og ph.d.-studerende Signe Rønsholdt.
OPEN's tilbud

OPEN udbyder en række kurser, der er relevante for personer, der arbejder med forskningsprojekter med dataindsamling inden for både kvalitativ og kvantitativ forskning. OPEN udbyder også kurser i registerdata, lægemiddelforsøg og klinisk afprøvning med medicinsk udstyr. Alle ansatte i Region Syddanmark eller ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet kan søge om at få et projekt optaget i OPEN.

Læs mere om OPEN's tilbud

Redaktionen afsluttet: 29.09.2023