Skip to main content

Ny efteruddannelse i retssagsførelse for embedsmænd

Juridisk Institut har netop lanceret en ny efteruddannelse, "Certifikat i retssagsførelse". Kurset er målrettet embedsmænd i stater, regioner og kommuner, der arbejder med offentlige retssager i praksis.

Embedsmænd vil i stigende grad få mulighed for at repræsentere statslige myndigheder ved domstolene. Tendensen er allerede, at offentlige myndigheder helt eller delvist hjemtager opgaver, som før har været løst ved private advokater.

I praksis betyder det, at embedsmænd kan repræsentere det offentlige ved civile retssager, enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et styrket samarbejde med private advokater. Det stiller nye krav til juristerne, bl.a. i form af en større fortrolighed med retssagsbehandling på vegne af den offentlige myndighed.

Juridisk Institut har netop lanceret kurset "Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd", der kan give embedsmændene dels de fornødne faglige kompetencer, dels en grundig indføring i hele civilprocessens regelsæt.

Kurset forløber over seks seperate dage i tidsrummet 9-16, og det tilbydes også som fjernundervisning.

Læs mere om uddannelsen.

Redaktionen afsluttet: 05.11.2020