• Dato
 • Pris 24.000 DKK
 • Sted SDU Odense/online
 • Del
Tilmeld

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Hvem: Embedsmænd, der arbejder med offentlige retssager i praksis
Duration:  6 dage
Hvor: SDU Odense/online

 


Bliv rustet til retssagsførelse i praksis

Embedsmænd vil i stigende grad få mulighed for at repræsentere statslige myndigheder ved domstolene. Tendensen er allerede, at offentlige myndigheder helt eller delvist hjemtager opgaver, som før har været løst ved private advokater.

I praksis betyder det, at du som embedsmand kan repræsentere det offentlige ved civile retssager, enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et styrket samarbejde med private advokater.

Det stiller nye krav - blandt andet i form af større fortrolighed med retssagsbehandling på vegne af den offentlige myndighed.

Kurset Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd giver dig de faglige kompetencer, du får brug for, sammen med en grundig indføring i hele civilprocessens regelsæt.

 

Dit udbytte af kurset

Du bliver som embedsmand i stand til at kvalificere samarbejdet og processen omkring retssager på det offentliges vegne, og du bliver certificeret til at behandle retssager på vegne af myndigheder. 

Konkret får du

 • viden og kompetencer til at styre og organisere det offentliges rolle i civilprocessen
 • styrket dine kompetencer til at optimere samarbejdet mellem den offentlige myndighed og private advokater
 • en fortrolighed med retssagsbehandling i praksis
 • værktøjer til at håndtere udfordringerne i krydsfeltet mellem forvaltningsret og civilproces.

Se kursets fagbeskrivelse 

 

Ét kursus - to temaer

Programmet er opdelt i to overordnede temaer, der tilsammen giver dig et 360 graders syn på civil retssagsførelse og det offentliges rolle som part i retssager. Du skal følge både del 1 og 2 for at gennemføre kurset.

 • Del 1: Civil retssagsførelse i praksis
 • Del 2: Det offentliges rolle i civilprocessen

  Program


Hvem er kurset relevant for?

Kurset er målrettet dig, der som embedsmand i stat, region eller kommune arbejder med offentlige retssager i praksis.

 

Adgangskrav og merit

For at blive optaget på kurset, skal du have en bachelor-, diplom-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring, efter at den adgangsgivende uddannelse er gennemført. 

Kurset svarer i omfang til 10 ECTS og afsluttes med eksamen. Hvis du består eksamen, har du mulighed for at søge om at få merit for kurset på en anden uddannelse. Det er til enhver tid studienævnet på den pågældende uddannelse, der vurderer, om der kan gives merit for kurset og med hvor mange ECTS-point.