Skip to main content
 • Dato

  5. oktober 2022
 • Pris

  24.000 DKK
 • Sted

  SDU Odense/online
 • Del

Tilmeld

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Hvem: Embedsmænd
Hvornår: 5. oktober 2022 kl. 09:00
Varighed:  6 dage
Hvor: SDU Odense/online

5. oktober | 12. oktober  | 26. oktober | 1. november | 10. november | 16. november
Alle dage 
kl. 9.00-16.00.

Certifikat i retsagsførelse for embedsmaend

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet dig, der som embedsmand i stat, region eller kommune arbejder med offentlige retssager i praksis.

 

Bliv rustet til retssagsførelse i praksis

Embedsmænd vil i stigende grad få mulighed for at repræsentere statslige myndigheder ved domstolene. Tendensen er allerede, at offentlige myndigheder helt eller delvist hjemtager opgaver, som før har været løst ved private advokater.

I praksis betyder det, at du som embedsmand kan repræsentere det offentlige ved civile retssager, enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et styrket samarbejde med private advokater.

Det stiller nye krav - blandt andet i form af større fortrolighed med retssagsbehandling på vegne af den offentlige myndighed.

Kurset Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd giver dig de faglige kompetencer, du får brug for, sammen med en grundig indføring i hele civilprocessens regelsæt.

 

Hvad opnår du på kurset?

Du bliver som embedsmand i stand til at kvalificere samarbejdet og processen omkring retssager på det offentliges vegne, og du bliver certificeret til at behandle retssager på vegne af myndigheder. 

Konkret får du

 • viden og kompetencer til at styre og organisere det offentliges rolle i civilprocessen
 • styrket dine kompetencer til at optimere samarbejdet mellem den offentlige myndighed og private advokater
 • en fortrolighed med retssagsbehandling i praksis
 • værktøjer til at håndtere udfordringerne i krydsfeltet mellem forvaltningsret og civilproces. 

Se kursets fagbeskrivelse 

  

Kursets indhold

Dag 1: Introduktion til civil retssagsbehandling

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Forløbet af en civil retssag (se bilag om retssagens gang i 1. instans)
 • Opløsningen af statens og kommunernes immunitet mod søgsmål
 • Grundlovens § 63
 • Forhandlingsprincippet og undersøgelsesprincippet
 • Erstatningsansvar for myndighedsudøvelse
 • Domstolsprøvelsens former

 

Dag 2: Retsplejens og forvaltningsrettens grundsætninger

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Civilprocessens grundprincipper
 • Saglig og stedlig kompetence
 • Forvaltningsrettens grundprincipper.
 • Forvaltningsretten fortsat: reminiscenser af immunitet

 

Dag 3: Rammer for retssagsbehandlingen

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Sagens gang i 1. instans
 • Forvaltningslovgivningens organisatoriske afgrænsning
 • Afgørelsesbegreb og retssagsførelse
 • Folketingets ombudsmand
 • Fortolkningsstil
 • Taktik og processtrategi
 • GDPR og behandlingen af personoplysninger under retssagen
 • Øvelse: Udfærdigelse af stævning

 

Dag 4: Retssagsbehandlingens organisering

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende: 

 • Kumulation, udeblivelse, inkasso, anke og kære
 • Sagsportalen minretssag.dk og digitalisering af domstolene
 • Organisering af det offentliges retssagsførelse
 • Kammeradvokatordningen mv.
 • Udbud af advokatydelser

 

Dag 5: Retssagsbehandling I

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:  

 • Retsplejelovens regler om forlig
 • Det offentliges deltagelse i retsmægling og forligsforhandling
 • Det offentliges beslutning om sagsanlæg 
 • Forberedelsen 
 • Bevisførelse/bevisbedømmelse
 • Øvelse: Udfærdigelse af svarskrift

 

Dag 6: Retssagsbehandling II

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Bevisførelse/bevisbedømmelse
 • Proceduren inkl. elementer af retsretorik
 • Forberedelsen (forts.)
 • Hovedforhandlingen
 • Konsekvenser af tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler 
 • Opsamling på øvelser

   

Kursus på masterniveau

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd er et kursus på masterniveau, der svarer til 10 ECTS-point efter en bestået eksamen.

Fordele ved kurser på masterniveau:

 • Du får præcist de værktøjer og teorier, du måtte have brug for i dit arbejde
 • Du får rig mulighed for at udveksle erfaringer samt netværke med ligesindede fagfolk
 • Du får mulighed for at søge om at få merit for kurset, hvis du senere vil påbegynde et længere uddannelsesforløb. Så er du allerede godt i gang.

 

Vælg mellem online eller fysisk undervisning

SDU tilbyder, at kurset kan læses som fjernstudie. Det betyder, at du kan følge undervisningen, selvom du er geografisk placeret andre steder end i Odense.
Fjernstudiet er for alle, men muligheden henvender sig især til ansøgere, som ikke har mulighed for at være fysisk tilstede på SDU Odense.

 

For at blive optaget på kurset, skal du have en bachelor-, diplom-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring, efter at den adgangsgivende uddannelse er gennemført. 

For at søge om optagelse, skal du udfylde det elektroniske skema, som du finder øverst i højre hjørne af siden (TILMELD).
Hav følgende dokumentation klar inden tilmelding:  CV + Eksamensbevis

Kurset svarer i omfang til 10 ECTS og afsluttes med eksamen. Hvis du består eksamen, har du mulighed for at søge om at få merit for kurset på en anden uddannelse. Det er til enhver tid studienævnet på den pågældende uddannelse, der vurderer, om der kan gives merit for kurset og med hvor mange ECTS-point. 

Universitetet tager forbehold for uforudsete hændelser  og forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

 

Hør Frederik Waages forklaring af, hvad retssagsførelse for embedsmænd er, og hvorfor det er vigtigt for de offentlige myndigheder at kunne herunder.