Skip to main content

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Juridisk Institut på Syddansk Universitet åbner i dag for en nyoprettet efteruddannelse målrettet de embedsmænd, som skal møde i retten, hvis justitsministerens lovforslag om statslige rettergangsfuldmægtige bliver vedtaget

Kurset er relevant for dig der, som embedsmand, spiller en rolle i samarbejdet om  retssagsførelse på det offentliges vegne.
Med kursets forskningsbaserede indhold bliver du grundigt rustet til den praktiske retssagsbehandling i stat, region eller kommune. 

Du kan læse mere om kurset her

Redaktionen afsluttet: 06.12.2018