Menu

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Modul 1:  5. november + 13. november + 18. november 2019 
Modul 2: 27. november +  4. december + 11. december 2019 

Sted: SDU Odense
Tilmelding åbner primo 2019
Kontakt os for at høre mere 
 

 

Kurset er relevant for dig der, som embedsmand, spiller en rolle i samarbejdet om  retssagsførelse på det offentliges vegne.
Med kursets forskningsbaserede indhold bliver du grundigt rustet til den praktiske retssagsbehandling i stat, region eller kommune. 

Dit udbytte af kurset

Som professionel sagsbehandler og involveret part ved retssagsførelser skærper du dine kompetencer til at: 

  • tilrettelægge arbejdet med retssagens førelse
  • sikre at du som involveret part har den fornødne viden hele vejen, så du kan udfylde din rolle optimalt
  • optimere delegationsforhold til advokaten mest muligt

Modul 1:
Introduktion til retssagsbehandling, procesrettens grundprincipper og de formelle rammer for procesførelsen 

Modul 2:
Aktuel viden om organiseringen af det offentliges retssagsførelse, særlige regler af betydning for det offentliges retssagsførelse og 
forvaltningsrettens betydning for procesførelsen

 
Certificering

Dette certificerede kursus har et omfang svarende til 10 ECTS

Følg kurset hjemmefra

Som et ekstra tilbud streamer vi undervisningen, så du har mulighed for at se med på din computer, der hvor du er.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies