Skip to main content

Attraktive karriereveje på IRS

Karrierefremmende aktiviteter på IRS

Læs mere om de forskellige karrierefremmende aktiviteter, som IRS har for de forskellige niveauer på karrierestigen

Kandidat

Kurset henvender sig primært til studerende der påtænker at søge om optagelse, eller er under indskrivning på ph.d.-studiet.

Her finder du foromtale til kurset

Ph.d.-studerende

To gange årligt afholdes der IRS Institutforum for alle i IRS. Institutforum kommer omkring forskellige temaer og er med til at sikre netværksdannelse i IRS.

Du finder datoer og arrangementer her

Institutfora for ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter afholdes to gange om året (heldags) omkring forskellige temaer og med henblik på læring og netværksdannelse i IRS

Du finder datoer og arrangementer her

Introeftermiddage i IRS for nye ph.d.-studerende i forbindelse med indskrivning ved ph.d.-skolen.

Disse introeftermiddage ligger i forlængelse af ph.d.-skolens program. Nyindskrevne ph.d.-studerende modtager en invitation

Ph.d.-skolen udbyder en række kurser for ph.d.-studerende.

Du finder kursusoversigten her

IRS udbyder i 2022-2023 et mentorprogram målrettet yngre forskere. De yngre forskere på IRS får her mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt mentorprogram med fokus på karriereudvikling, ligestilling, diversitet og organisatoriske udfordringer.

Læs mere her

Ph.d.-workshops om karriere og trivsel afholdes efter behov på de respektive sygehuse

Kurset henvender sig primært til studerende der påtænker at søge om optagelse, eller er under indskrivning på ph.d.-studiet.

Her finder du foromtale til kurset

Der er mulighed for statussamtaler/karrieresamtaler med viceinstitutleder og/eller koordinerende forskningsleder for sygehuset

Postdoc

AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

Listerne opdateres løbende, men vi anbefaler blandt andet procesledelseskurset

Her finder du AEU-kurserne

To gange årligt afholdes der IRS Institutforum for alle i IRS. Institutforum kommer omkring forskellige temaer og er med til at sikre netværksdannelse i IRS.

Du finder datoer og arrangementer her

Institutfora for ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter afholdes to gange om året (heldags) omkring forskellige temaer og med henblik på læring og netværksdannelse i IRS

Du finder datoer og arrangementer her

IRS udbyder i 2022-2023 et mentorprogram målrettet yngre forskere. De yngre forskere på IRS får her mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt mentorprogram med fokus på karriereudvikling, ligestilling, diversitet og organisatoriske udfordringer.

Læs mere her

Statussamtale/karrieresamtale med institutleder, koordinerende forskningsleder for sygehuset, afdelingsledelse

Universitetspædagogikum er et individuelt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for universitetsundervisere

Her finder du yderligere oplysninger

Adjunkt

AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

Listerne opdateres løbende, men vi anbefaler blandt andet procesledelseskurset

Her finder du AEU-kurserne

To gange årligt afholdes der IRS Institutforum for alle i IRS. Institutforum kommer omkring forskellige temaer og er med til at sikre netværksdannelse i IRS.

Du finder datoer og arrangementer her

Institutfora for ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter afholdes to gange om året (heldags) omkring forskellige temaer og med henblik på læring og netværksdannelse i IRS

Du finder datoer og arrangementer her

IRS udbyder i 2022-2023 et mentorprogram målrettet yngre forskere. De yngre forskere på IRS får her mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt mentorprogram med fokus på karriereudvikling, ligestilling, diversitet og organisatoriske udfordringer.

Læs mere her

Statussamtale/karrieresamtale med institutleder, koordinerende forskningsleder for sygehuset, afdelingsledelse

Universitetspædagogikum er et individuelt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for universitetsundervisere

Her finder du yderligere oplysninger

Lektor

AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

Listerne opdateres løbende, men vi anbefaler blandt andet procesledelseskurset

Her finder du AEU-kurserne

To gange årligt afholdes der IRS Institutforum for alle i IRS. Institutforum kommer omkring forskellige temaer og er med til at sikre netværksdannelse i IRS.

Du finder datoer og arrangementer her

I forlængelse af Institut for Regional Sundhedsforsknings forskningsstrategi og for at professionalisere forskningen og skabe bæredygtige forskningsenheder har vi igangsat et samlet forløb af kurser til forskningslederne på IRS. 

Her finder du en oversigt over kurser

Kurset henvender sig primært til kliniske lektorer og kommende kliniske lektorer, der underviser på medicinstudiet eller er ansvarlige for klinikophold. Kurset udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU.

Kurset udbydes to gange årligt (forår og efterår)

Her finder du link til kurset

Statussamtale/karrieresamtale med institutleder, koordinerende forskningsleder for sygehuset, afdelingsledelse

Universitetspædagogikum er et individuelt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for universitetsundervisere

Her finder du yderligere oplysninger

Professor

I forlængelse af Institut for Regional Sundhedsforsknings forskningsstrategi og for at professionalisere forskningen og skabe bæredygtige forskningsenheder har vi igangsat et samlet forløb af kurser til forskningslederne på IRS. 

Her finder du kurserne

Statussamtale/karrieresamtale med institutleder, koordinerende forskningsleder for sygehuset, afdelingsledelse

Forskningsledere

Formål:

Formålet med LØFT er at begynde en langsigtet strategisk fokuseret indsats for at øge forskningsgruppens forskningskvalitet. 

Målgruppe:

Forskningsgruppeledere med en klar ambition om at løfte gruppens resultater til næste niveau. LØFT er specielt målrettet erfarne forskningsledere med minimum 3 års erfaring.

Læs mere her

Formål:

At give forskningsgruppen på IRS de rette kompetencer til forskningsgruppens problemstillinger

Læs mere her

I forlængelse af Institut for Regional Sundhedsforsknings forskningsstrategi og for at professionalisere forskningen og skabe bæredygtige forskningsenheder har vi igangsat et samlet forløb af kurser til forskningslederne på IRS. 

Her finder du kurserne

 

Sidst opdateret: 19.10.2023