Skip to main content
DA / EN

Adolescent dating violence and the contributing role of child maltreatment

 

Projekt titel

Adolescent dating violence and the contributing role of child maltreatment

Projektansvarlig

Sidsel Karsberg

Projektbeskrivelse

Formål:
Ph.D. projektet "Adolescent dating violence and the contributing role of child maltreatment" har til formål at indhente information omkring forekomsten af vold blandt danske unge, samt at identificere og klassificere samspillende beskyttende og risikofaktorer. Projektet har særligt fokus på samspillet mellem overgreb i barndommen og vold i dating/kæreste-relationer hos unge.

Perspectiv:
Undersøgelsen vil kortlægge voldsadfærd i kæreste- og ”dating” relationer i 7. klasse, og tanken bag projektet er at denne viden kan anvendes til at målrette interventioner mere effektivt fremadrettet.

Startdato og forventet slutdato

2013 - 2018

Hovedvejleder

Ask Elklit, Professor, Institut for Psykologi, SDU;

Projektet udføres under

Videnscenter for Psykotraumatologi forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

 

Finansiering

Institut for Psykologi, SDU

Nøgleord

kærestevold, voldsadfærd, vold blandt danske unge, overgreb i barndommen, trivsel blandt unge

Sidst opdateret: 01.08.2023