Skip to main content
DA / EN

ACQUIRE-HF projektet modtager rammebevilling på 4,3 millioner kroner fra Lundbeckfonden

Lundbeckfonden har udvalgt ACQUIRE-HF projektet til at modtage en rammebevilling på 4,3 millioner kroner over de næste fem år.

Lundbeckfonden har udvalgt ACQUIRE-HF projektet til at modtage en rammebevilling på 4,3 millioner kroner over de næste fem år. ACQUIRE-HF er et af 12 udvalgte projekter blandt 162 ansøgere, som modtager en sådan sundhedsvidenskabelig rammebevilling fra Lundbeckfonden.

ACQUIRE-HF er et multidisciplinært og internationalt forskningsprojekt, hvor forskere, IT-specialister, sundhedspersonale og patienter sammen skal udvikle en interaktiv platform til at overvåge og opspore ændringer i symptomer og livskvalitet hos patienter med hjertesvigt på et tidligt tidspunkt.

’Dette er et vigtigt klinisk projekt, velgennemtænkt i detaljen og med klare mål, der, hvis de indfries, kan få stor betydning for patienternes livskvalitet og forløb’, siger Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden.

Hjertesvigt en hyppig lidelse med stigende forekomst, der resulterer i mere end 1 million indlæggelser om året både i USA og Europa. På verdensplan lever i dag mere end 26 million mennesker med hjertesvigt, og i Europa kommer der hvert år mere end 3,5 millioner nye tilfælde til. Til trods for forbedrede behandlingsmuligheder er prognosen dårlig og risiko for genindlæggelser stor. Lidelsen er kronisk og begrænser patienter i deres daglige funktion og reducerer deres livskvalitet.

”Nøglen til et bedre liv for disse patienter kan ligge i brugen af personaliserede og patientcentrerede værktøjer, der er med til at selvstændiggøre patienter. Patienterne er selv med til at opstille en handlingsplan med mål og værktøjer, der kan sætte gang i nødvendige adfærdsændringer. Patienterne lærer at genkende og agere på ændringer i deres sundhedsstilstand og bliver derved aktive deltagere i håndteringen af deres egen sygdom,” fortæller Susanne S. Pedersen, professor i kardiovaskulær psykologi, SDU og OUH

”Rettidig opsporing af en forværring af patienters symptomer er altafgørende ikke kun for patienternes livskvalitet og for forebyggelse af indlæggelse og død. Muligvis kan brug af platformen også være med til at reducere de omkostninger for samfundet, der er forbundet med sygdommen.”

Projektet har tidligere på året modtaget en bevilling på 7 millioner kroner fra TrygFonden.
Projektet ledes af Professor i kardiovaskulær psykologi, Susanne S. Pedersen, Institut for Psykologi, SDU og Hjertemedicinsk afd. B, Odense Universitetshospital, og også er forankret i patient@home i Region Syddanmark.
Redaktionen afsluttet: 10.02.2016