Skip to main content

Samarbejdet mellem virksomheder og de erhvervsøkonomiske studerende styrkes nu med nye muligheder

Den meget populære ordning, hvor man gennem 2½ år kan være værtsvirksomhed for en studerende på HA-linjen 'Entreprenørskab og Innovation' (ENIN), udvides nu til også at omfatte linjen ’Digitalisering og Forretningsudvikling’.

Nu får virksomheder endnu flere muligheder for at samarbejde med de erhvervsøkonomiske bachelorstuderende fra SDU i Kolding. I forvejen kender mange lokale virksomheder ENIN-ordningen, hvor man er værtsvirksomhed for en studerende på HA-linjen 'Entreprenørskab og Innovation' (ENIN). Fra 2. semester og 2½ år  frem arbejder den studerende i værtsvirksomheden én dag i ugen med udgangspunkt i sit linjefag .

Hjælp til digital omstilling

ENIN-ordningen er meget populær hos virksomhederne, og derfor har ledelsen ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse besluttet, at ordningen skal udvides til også at omfatte HA-linjen 'Digitalisering og Forretningsudvikling'.

”Nogle virksomheder kæmper med at komme helt i mål med den digitale omstilling, og her vil vores studerende fra digitaliseringslinjen kunne bidrage ved at stille de gode spørgsmål, se nye muligheder og lave noget af det indledende analysearbejde. Andre virksomheder kæmper med at komme i gang med omstillingen. Her kan de studerende hjælpe konkret med de første skridt”, forklarer Jesper Piihl, der er linjeansvarlig og viceinstitutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

En gevinst for virksomhederne

Hos Business Kolding, der følger virksomhederne i Kolding og hele trekantområdet tæt, er der begejstring over den tætte kobling mellem uddannelse og virksomheder.

”Virksomhedsordningerne med de bachelorstuderende er en gevinst for erhvervslivet, da de medvirker til i højere grad at gøre de studerende ’ansættelsesparate’ medarbejdere, når de er færdige med studiet. Vekselvirkningen mellem teori og praksis skaber både værdi i virksomhedernes drift og udvikling, men den klæder også den studerende bedre på i forhold til at agere i en forretningskultur”, vurderer Majbritt Lykke Sørensen, der er  erhvervskonsulent ved Business Kolding.

Det er et mål, at de studerende gennem praktikforløbene bliver i stand til hurtigere at finde sig til rette i virksomhederne, når de er færdiguddannede.

Stærk kobling mellem teori og praksis

At det netop er i Kolding, der sættes særligt fokus på koblingen mellem de forskningsbaserede uddannelser og den konkrete praksis i virksomhederne, er ikke en tilfældighed. Ifølge institutleder Steffen Korsgaard ligger det i instituttets DNA at arbejde meget tættere sammen med det lokale erhvervsliv, end man ser det i mange af de andre universitetsbyer.

"Det er en meget effektiv måde at skabe en god sammenhæng mellem de kompetencer, vi giver de studerende og den virkelighed, de vil møde i virksomhederne”, lyder det fra Steffen Korsgaard.

Samme oplevelse har man hos Business Kolding.

"Det er i mødet mellem de studerende og virksomhederne, at man ofte ser innovationen. Her kommer der nye vinkler på digitaliseringen og muligheder for samarbejde om forretning, hvilket skaber vækst og udvikling", fastslår administrerende direktør ved Business Kolding, Morten Bjørn Hansen og fortsætter: ”Det er noget, vi i forvejen er rigtig gode til her i Kolding, og med SDU’s nye initiativ bliver vi bare endnu bedre til det”.

Hør mere om samarbejdet

Vil du høre mere om SDU Koldings kobling mellem uddannelser og erhvervsliv, eller er du interesseret i at starte et samarbejde med en studerende,  så kontakt Jesper Piihl eller Lone Toftild.

Få mere at vide om uddannelserne

Læs mere om HA – Digitalisering og forretningsudvikling her.

Læs mere om HA – Entreprenørskab og innovation her.

Redaktionen afsluttet: 29.01.2021