Skip to main content

Gå i panik eller tænk smart – innovation under Corona

Innovation er alfa og omega - under og i genopbygningen efter kriser som Corona. Det viser forskning og praksis. Men innovation er ikke bare innovation. Ny undersøgelse viser stor variation i den kriseinnovation, som SMV’er satte i spil under første bølge af Coronakrisen.

4 typer kriseinnovation

"Især forventninger til krisens varighed betyder enormt meget for, hvilken innovationstype virksomhederne benytter", forklarer professor Kim Klyver. En ny undersøgelse viser, at SMV'er i gennemsnit i efteråret 2020 forventede, at deres Corona-relaterede virksomhedskrise ville vare cirka 17 måneder. Men forventningerne var særdeles forskellige; fra dem som mente, krisen nærmest var ovre, til virksomheder som mente, at krisen ville vare 7 år.

"Det interessante er", fortæller lektor Suna Løwe Nielsen, "at nogle virksomheder forventede en kortvarig krise med midlertidige udfordringer. Andre antog, at krisens udfordringer var et mere permanent bekendtskab. Ligeså opfattede nogle virksomheder deres innovative løsninger - deres svar på udfordringerne - som henholdsvis midlertidige eller permanente. Det giver forskellige typer af kriseinnovation: Panikløsning, smartløsning, nødløsning eller nødvendig løsning".

 

 

 

 

 

 

 

 

Midlertidig innovation dominerer, og et MEN…

Naturligt vil midlertidige innovationstyper dominere i krisetider. Især omfangsrige kriser som Corona med korte tidsmæssige forskydninger mellem kriseindvirkninger og kriseeffekter. Det skaber mange og hurtige skift i virksomhedernes omgivelser. Nye trusler og muligheder åbner sig, nærmest konstant. Den midlertidige innovation ses tydeligt blandt SMV’erne i undersøgelsen. De skaber især panikløsninger og smarte løsninger. Og der er masser af eksempler på, at hvad der først var en panikløsning, viser sig at være en smart løsning. I det hele taget er der masser af værdi at hente for SMV’erne i netop den midlertidige innovation, viser undersøgelsen.

Men hvis SMV’erne formår også at tænke fremtiden og det 'nye normal' ind i deres løsninger, kan de flytte sig fra panikløsninger til smarte løsninger - og fra nødløsninger til nødvendige løsninger. Det er ét af de budskaber, som undersøgelsen på sin vis forsøger at hugge i sten. De virksomheder, som i sidste ende må antages at være krisevindere på sigt, er dem, som bringer mere permanente løsninger frem undervejs i krisen.

Innoverer uden at forlade 'hjemmet'

Undersøgelsen viser også – måske ikke så overraskende, at SMV’erne udbredt anvender en eksperimenterende tilgang til innovation. Tilgangen skaber lærerige veje frem gennem krisen, som er mindre ressourcekrævende og risikobetonet. Samtidig reduceres horisonten for handling og dermed usikkerhed. Suna Løwe Nielsen understreger, at "SMV’erne byggede broen, mens de gik på den, når det kom til innovation under Coronakrisen".

"Et andet vigtigt budskab i rapporten", forklarer Kim Klyver, "er, at mange SMV’er tænkte både/og, når de innoverede under Coronakrisen. De forlod ikke deres 'hjem' – deres eksisterende forretningskerne og relationer. Tværtimod havde de fokus på at gøre hjemmet klar til, at Danmark igen åbnede. Og på samme tid skabte de innovative løsninger – hvoraf nogle var rettet mod fremtiden".

"Interessant er det også", fortsætter Kim Klyver, "at en del af den innovation, der udfoldes, baseres ikke på helt nye idéer. Især tvangslukning giver mange SMV’er luft til at kikke i skuffen og finde gamle idéer frem. Idéer, som de ikke indtil nu har haft tid til at forfølge og omsætte til værdi. Skuffe-innovation er et super spændende fænomen, som må antages at være ret unik for Coronakrisen".

Rapporten tilbyder et dialogværktøj til kriseinnovation, som SMV’er kan tage i brug i forbindelse med den stadig vedholdende Coronakrise eller andre kriser, f.eks. klimakrisen.

Læs rapporten

Hvad kan SMV’er lære af Covid-19?
Kriseinnovation

Om projektet

Undersøgelsen er en del af et forskningsprojekt fra SDU, finansieret af Industriens Fond, og det laves i samarbejde med SMVdanmark, Business Kolding, og Erhvervshus Sydjylland. Projektet ser på, hvad SMV’er kan lære af Covid-19 krisen. Undersøgelsen er baseret på interviews med 35 virksomheder og en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder. 372 SMV’er har deltaget i undersøgelsen.

Industriens Fond har finansieret projektet med 2,1 mio. kroner. Det er et af flere projekter, som indgår i fondens Coronaindsats genstartNU.dk med det formål at støtte små og mellemstore virksomheder gennem krisen.

Se projektets hjemmeside.

Kontakt

Kim Klyver er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. I sin forskning beskæftiger han sig med iværksætteri, mindre virksomheder og vækstprocesser, og han har især fokus på temaer som netværk, kultur, kriser og institutioner.

Kontakt: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/kkl

Suna Løwe Nielsen er lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, hvor hun forsker i entreprenørskab, små og mellemstore virksomheders succes, muligheder og kriser.

Kontakt: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/sso


Redaktionen afsluttet: 12.01.2022