Skip to main content

Forretningsmodeller efter COVID-19

Hvordan danske små og mellemstore virksomheder har ændret deres forretningsmodeller under COVID-19 krisen.

Noget af det, der er kendetegnende for COVID-19 krisen og for andre tidligere kriser, er nødvendigheden af, at virksomheder løbende tilpasser sig den nye situation. Det kan betyde store eller mindre ændringer af virksomhedernes forretningsmodeller. Til at kortlægge og forstå rationalet bag disse ændringer samt udvikle nye forretningsmodelværktøjer til virksomheder og erhvervsfremmesystemet bidrager medarbejdere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse til projektet ’Forretningsmodeller efter COVID-19’, som er finansieret af Industriens Fond. Projektet laves i samarbejde med Iris Group og forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Projektets fase 1 er netop afsluttet, og i den forbindelse er der udarbejdet en række cases om, hvorledes danske små og mellemstore virksomheder under COVID-19 krisen har ændret deres forretningsmodeller. Casene giver eksempler på virksomheder, der akut har måtte ændre i deres forretningsmodel, men de giver også eksempler på virksomheder, som har benyttet krisen til at foretage nødvendige, men dog planlagte ændringer af forretningsmodellen.

”Det er vores forhåbning, at disse cases kan inspirere andre små og mellemstore virksomheder til at lave et sundhedstjek af deres forretningsmodel og eventuelt gennemføre nogle nødvendige ændringer”, lyder det fra lektor Mads Bruun Ingstrup, som er SDU's koordinator i projektet.

Se de mange cases

Ens for alle virksomhederne er at de har deltaget i genstartNU-programmet under Industriens Fond, hvor de har gennemgået et rådgivningsforløb målrettet forretningsmodeludvikling.

De forskellige virksomhedscases finder du her: www.genstartnu.dk/virksomhedscases.

Projektbeskrivelsen finder du her.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet og casene, kan du kontakte lektor Mads Bruun Ingstrup på mbi@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 17.02.2021