Skip to main content

Det summer af aktivitet på Center for Industriel Elektronik

SDU, Danfoss, LINAK, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune gik sidste år sammen om at etablere Center for Industriel Elektronik (CIE). Selvom de fysiske rammer endnu ikke står fuldstændigt færdige, så emmer det dog af travlhed, dynamik og initiativer. Vigtige netværk er blevet etableret og samarbejder er blevet indgået.

- Der er stor fremdrift!

Sådan lyder svaret fra leder af CIE, lektor Thomas Ebel, når han direkte adspurgt bliver bedt om at give en status på CIE. Og Thomas Ebel, som kom direkte fra toppost i den tyske virksomhed FTCAP GmbH, kan da også opremse en lang liste af initiativer og milepæle, som er blevet igangsat og opnået siden der blev afholdt rejsegilde for den nye CIE bygning for blot to måneder siden.

Byggeriet skrider planmæssigt frem

Således er byggeriet nu så fremskredent, at den indvendige indretning nu kan påbegyndes med hvad der hører sig til af indkøb af møbler og etablering af laboratorier. Udvendigt er håndværkere ved at fastgøre de karakteristiske granitplader som også resten af Alsion er beklædt med. Dermed er den 11. blok harmonisk ved at slutte sig til de eksisterende.

- Vi er i øjeblikket i gang med at optimere indretningen, fortæller leder for CIE, Thomas Ebel.

Vigtige industrielle netværk

CIE hviler på tre ben: Uddannelse, forskning og industrielle ydelser. De første 23 studerende påbegyndte deres uddannelse i sommer, og sidenhen er en række forskere blevet ansat, som ikke blot skal understøtte undervisningen, men også den forskning, som skal fastholde og fremme den styrkeposition som Syddanmark har indenfor energieffektive teknologier på verdensplan.

- Og så er vi som det første universitet nogensinde blevet optaget i European Passive Components Industry Association (EPCIA). Det er vi naturligvis stolte af, siger Thomas Ebel.

Dette er vigtigt, da potentialet inden for passive komponenter er stort og voksende. CIE har desuden været med til at stifte netværket LE.SH (Netzwerk Leistungs Elektronik Schleswig Holstein).

Bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

SDU og CIE har også fået del i de 31 millioner kroner, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget til testcentret, kaldet X-Power, der skal arbejde med effektelektronik.

X-Power er et samarbejde ledet af Aalborg Universitet med deltagelse af SDU, FORCE Technology, DTU og Aarhus Universitet. SDU modtager i den sammenhæng fem millioner kroner, som fordeles ligeligt mellem forskningsenheder i Odense og Sønderborg.

CIE skal bl.a. teste og analysere fejlmekanismer i effektelektroniske systemer og komponenter, for eksempel pålidelighed i forhold til forskellige stressfaktorer såsom temperatur, fugt, vibrationer og el-net-grænseflader.

- Vi har netop i den henseende underskrevet kontrakt med vores første betalende kunde, siger Thomas Ebel.

Han fortæller videre, at kunden er en elektronikvirksomhed, som skal have stresstestet nogle komponenter. Det er en del af forretningsplanen for CIE, at der skal genereres indtægter via konsulentydelser, udlejning af højteknologisk udstyr, samt tests og analyser.

Hvis man ønsker at høre mere om CIE og Mads Clausen Instituttet, så er alle interesserede meget velkomne til at deltage i SDU Sønderborgs forårsreception d. 6. marts fra 14.00 til 15.30. 

Redaktionen afsluttet: 22.01.2019