Skip to main content
DA / EN

Nyt udstyr til SDU med donation fra Fabrikant Mads Clausen Fonden

Fabrikant Mads Clausen Fonden har ladet en sand regn af bevillinger drysse ned over SDU. Det kommer både forskning og uddannelserne på SDU til gode

Med hele otte bevillinger til at samlet beløb på over én million kroner muliggør donationer fra Fabrikant Mads Clausen Fonden, at SDU kan indkøbe nyt udstyr til gavn for forskning og uddannelse på universitetet. 

Der er bevilget penge til indkøb af vindtunnel, en særlig 3D-printer til fremstilling af gennemsigtige millifluide enheder, et testsystem til strømmoduler, en 3D-printer til metal, et UPS-system, en såkaldt ’vacuum probe station’ og sidst men ikke mindst 3D LIDARS-sensorer. 

Gældende for alle bevillingerne er ikke blot, at udstyret underbygger vigtig forskning, men også kommer til at blive en integreret del af undervisningen. 

Udstyret gør således de studerende i stand til at få praktisk erfaring med eksperimentalt arbejde inden for effektelektronik, indlejrede systemer og kunstig intelligens, hvilket giver dem uvurderlig erfaring i forbindelse med et fremtidigt ingeniørjob.

Rebecca Adam, som er videnskabelig assistent ved Center for Industriel Elektronik, har modtaget 56.000 kr. til indkøb af 3D LIDARS-sensorer. Hun er yderst taknemmelig over bevillingen. 

”Selvkørende biler er en del af vores fremtid, hvorfor det er vigtigt at spore undervisningen i den retning. Derfor understøtter vi de studerendes interesse for emnet og tilbyder dem en række muligheder for at engagere sig i det. Med denne bevilling kan vi tilbyde de studerende det bedste udstyr. Det betyder, at vi kan udbyde yderst motiverende undervisning fordelt over alle semestre inden for dette felt,” siger Rebecca Adam. 

Hun nævner endvidere, at studenterprojekterne vil blive implementeret i Formula Student, som er en verdensomspændende konkurrence for studerende, som dyster om at bygge den bedste, selvkørende, elektriske racerbil. 

Fakta
Fabrikant Mads Clausens Fond blev stiftet i 1960 af Mads Clausen, Danfoss' grundlægger. Det var Mads Clausen selv, der oprindeligt tilførte fonden kapital, og det er sidenhen blevet suppleret med donationer fra Danfoss og fra Bitten & Mads Clausens Fond.

Der gives bl.a. donationer til universiteter og andre højere læreanstalter til indkøb af udstyr til forskning, udvikling og undervisning inden for teknik og naturvidenskab. 

Modtagere


Adjunkt Joe Alexandersen og lektor Ivar Lund, SDU Mechanical Engineering

118.000 kr. til køb af laboratorieudstyr til undersøgelse af strømninger på millimeter-skala, samt en særlig 3D-printer til fremstilling af gennemsigtige millifluide enheder. Udstyret vil blive brugt til undervisning samt i forskning af en særlig type dyse. 

Postdoc Mahdi Shahparasti og lektor Mehdi Savaghebi, SDU Electrical Engineering i Odense.
202.086 kr. til køb af nødstrømsanlæg-protype. Anlægget vil blive brugt til forskning og undervisning.   

Lektor Wulf-Toke Franke og lektor Robert Brehm, Center for Industriel Elektronik (CIE)

190.000 kr. til test-system af strømmoduler. Finansieringen betyder, at CIE kan understøtte Danfoss og andre virksomheder. Samtidig danner bevillingen grund for forskning og undervisningsaktiviteter inden for effektelektronik og indlejrede systemer.

Ingeniør og Ph.d.-studerende Andrei-Alexandru Popa, Center for Industriel Mekanik (CIM)
90.000 kr. til metalprinter til CIM. Udover at SDU således udvider de nuværende anvendelsesmuligheder til 3D-print til også at omfatte fremstilling af f.eks.  optimerede ventiler, kølere samt elektriske kredsløb til conformal 3D-printning, vil den nye facilitet være et ekstra aktiv for den kommende ingeniøruddannelse i maskinteknik, da det vil være med til at tiltrække nye kandidater og placere SDU Sønderborg i regionens forreste akademiske række. 

Professor Morten Hartvig Hansen, Center for Industriel Mekanik (CIM)

88.000 kr. til vindtunnel til CIM. Tunnelen vil indgå som en tværfaglig laboratoriefacilitet på alle tre ingeniøruddannelser i elektronik, mekatronik og de kommende uddannelser i maskinteknik. Derudover vil tunnelen blive anvendt i et samarbejde mellem SDU og de lokale gymnasier, hvor eleverne skal opleve begejstringen for teknik hos SDU’s undervisere i en praktisk og klimarelevant ramme.

Videnskabelig assistent Rebecca Adam ved Center for Industriel Elektronik (CIE)
56.000 kr. til indkøb af 3D LIDARS-sensorer. Sensorerne skal bruges til forsøg, forskning og undervisning inden for selvkørende biler.

Adjunkt Gufei Zhang NanoSYD, Mads Clausen Instituttet (MCI)
100.000 kr. til felteffekttransistorer. I projektet arbejdes der med laboratoriefremstillede kunstige diamant-film, og der ses på disses anvendelsesmuligheder inden for effekt-elektronik med ekstremt lavt forbrug. 

Lektor Jacek Fiutowski, NanoSYD, Mads Clausen Instituttet (MCI)
107.500 kr. til fremstilling af et automatisk spektro-/goniometer til bølgelængdebestemmelse ved lysbrydning gennem gitter eller prisme. Dette skal bruges til at måle transparens og farveneutralitet i gennemsigtige solceller. 

 
Redaktionen afsluttet: 08.01.2021